Page 282 - index
P. 282

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 0.427  0.79  ‐ 4.12 ± 0.67  4.19 ± 0.56      0.480  0.71  3.66 ± 0.93  3.57 ± 0.83      0.257  1.13  3.54 ± 0.91  3.40 ± 0.93      0.993  0.01  2.47 ± 0.94  2.47 ± 0.84      0.416  0.81  ‐ 4.16 ± 0.72  4.24 ± 0.62      0.416  0.81  4.30 ± 0.72  4.23 ± 0.64      0.485  0.70  ‐ 3.54 ± 1.09  3.63 ± 0.88      0.414  0.82  ‐ 3.11 ± 1.10  3.23 ± 1.01      0.121  1.55  ‐ 3.31 ± 1.04  3.52 ± 1.01        P  F / KW  0.000  F:6.04                        0.000  KW:44.30                        0.155  F:1.75                        0.058  F:2.51                     0.286  Ş K   0.000  Ş K   0.000  Ş K   0.500  Ş K   0.016  Ş K   0.019  Ş K   0.559  Ş K   0.111  Ş K   0.498  Ş K   Ort± SS 4.16 ± 0.96 4.05 ± 0.75 3.82 ± 0.74 3.82 ± 0.79     3.22 ± 1.09 2.61 ± 0.85 2.32 ± 0.76 2.31± 0.74     4.09 ± 0.96 3.91 ± 0.92 3.87 ± 0.85 3.72 ± 0.93     4.09 ± 0.97 4.04 ± 0.87 3.93 ± 0.81 3.76 ± 0.99  
‐1.07    ‐4.21    ‐5.66    ‐0.68    ‐2.41    ‐2.35    0.58     ‐1.60    ‐0.68    Eğitim A B C D A B C D A B C D A B C D
4.08 ± 0.64 4.14 ± 0.67 3.43 ± 0.88 3.75 ± 0.92 3.23 ± 0.88 3.65 ± 0.89 2.44 ± 0.80 2.49 ± 0.98 4.07 ± 0.70 4.21 ± 0.72 4.20 ± 0.80 4.34 ± 0.67 3.58 ± 1.01 3.53 ± 1.10 3.03 ± 1.00 3.17 ± 1.12 3.29 ± 1.02 3.35 ± 1.05 0.000 ‐0,262 ** 0.000 ‐0,301 ** 0.000 ‐0,137 ** 0.000 ‐0,187 **


E B E B E B E B E B E B E B E B E B P
0.562     0.204     0.281     0.812     0.821     0.108     0.500     0.219     0.158     F/KW/r  F:13.10 r KW:77.19 r F:4.74 r F:5.73 r

‐0.58     1.27     1.08     0.24     ‐0.23     ‐1.61     0.67     1.23     ‐1.42     Tablo 2b. BMÖ Alt Gruplarının Yaş ve Eğitimle İlişkisi  
4.12 ± 0.67 4.16 ± 0.57 3.67 ± 0.92 3.54 ± 0.93 3.54 ± 0.91 3.44 ± 0.90 2.48 ± 0.93 2.45 ± 0.89 4.17 ± 0.72 4.18 ± 0.68 4.28 ± 0.73 4.40 ± 0.61 3.56 ± 1.07 3.48 ± 1.11 3.14 ± 1.10 3.00 ± 1.02 3.31 ± 1.05 3.47 ± 0.98 *: p< 0.05, t: İki Bağımsız Örneklem test istatistiği  Ort±SS 4.44 ± 0.61 4.10 ± 0.75 3.79 ± 0.75 3.83 ± 0.76 3.67 ± 0.73 3.28 ± 0.71 3.49 ± 0.95 2.66 ± 0.91 2.32 ± 0.70 2.24 ± 0.69 2.23 ± 0.66 2.07 ± 0.51 4.24 ± 0.75 3.98 ± 0.94 3.77 ± 0.90 3.92 ± 0.78 3.66 ± 0.90 3.39 ± 0.91 4.25 ± 0.70 4.11 ± 0.89 3.87 ± 0.81 3.95 ± 0.81 3.63 ± 1.03


E K E K E K E K E K E K E K E K E K Yaş A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E
Faktör5  Faktör6  Faktör7  Faktör8  Faktör9  Faktör10  Faktör11  Faktör12  Faktör13  Faktör1  Faktör2  Faktör3  Faktör4 
250                                                                 

ile erkekler arasında istatistikî olarak anlamlı bir farklılık vardır ve farklılık 
BMÖ alt faktörlerinin cinsiyetle ilişkisinde sadece Faktör2 de kadınlar 
erkeklerin lehinedir. Medeni durumla olan ilişkisinde; faktör5, faktör8, faktör11, 
lan yerin BMÖ’de farklılık göstermediği görülmektedir. BMÖ ile yaş arasındaki 
faktör12 ve faktör13 dışındaki faktörlerde evlilerle bekarlar arasında istatistiki 
Farkındalık”, Faktör4: “Ulaşım”, Faktör5: “Fiziksel Aktivite ve Sağlık”, Faktör6: 
faktör13  P       0.25  
tüm maddelerde F ve E yaş kategorileri aleyhine, ilk sırada F, ikinci sırada da E 
ma”, Faktör9: “Uzaklaşma ve Dinlenme”, Faktör10: “Özgürlük Hissi”, Faktör11: 
leri arasında istatistikî olarak anlamlı bir farklılık vardır ve farklılık neredeyse 
ilişkiye bakıldığında faktör8 ve faktör13 dışındaki tüm faktörlerde yaş kategori‐
nedir. BMÖ alt faktörleri ile yaşanılan yer arasında ilişkiye bakıldığında, yaşanı‐
“Sosyalleşme”, Faktör7: “Kişisel Rekabet”, Faktör8: “Tanıdıklarla Beraber Ol‐
249 0.823 0.246 0.627 0.804
olarak anlamlı bir farklılık vardır ve farklılık tüm maddelerde bekarların lehi‐
“Örnek Olma”, Faktör12: “Özgürce Yiyebilme” ve Faktör13: “Coğrafik Uygun‐
ve  t 0.22   1.16   0.49   ‐  
faktör5  Yaşanılan Yer Ort± SS 3.92 ± 0.77  3.90 ± 0.79  2.49 ± 0.85  2.36 ± 0.84  3.89 ± 0.89  3.83 ± 0.87  3.96 ± 0.86  3.99 ± 0.86 
yanında  P 0.000  Ş K   0.000  Ş K   0.022  Ş K   0.000  Ş K  
Bunun  dışındaki tüm faktörlerde faktörler ile yaş arasında istatistikî olarak anlamlı  negatif bir ilişki vardır, yaş arttıkça faktörlerin değerleri azalmaktadır. BMÖ ile  eğitim düzeyi arasındaki ilişkiye bakıldığında, faktör1, faktör2, faktör6 ve fak‐ tör7’de eğitim düzeylerinin arasındaki farklılık istatistikî olarak anlamlıdır ve  farklılık üniversite ve üstü eğitim yapanların aleyhinedir. BMÖ ile çalışılan yer  arasındaki ilişkiye bakıldığında, faktör1, faktör2, faktör6 ve faktör7’de eğitim  düzeyleri arasındaki farklılık istatistikî olarak anlamlıdır ve farklılık tüm mad‐ delerde öğrencilerin lehinedir. BMÖ ile kişisel gelir düzeyi arasındaki ilişkiye  bakıldığında, faktör1, faktör2, faktör3, faktör4, faktör6, faktör7 ve faktör9’de  kişisel gelir düzeyleri arasındaki farklılık istatistikî olarak anlamlıdır ve farklılık  Medeni Durum  t  Ort ± SS  3.72 ± 0.79 ‐4.55 4.00 ± 0.75     2.22 ± 0.67 ‐5.93 2.59 ± 0.89     3.76 ± 0.88 ‐2.29 3.93 ± 0.89     3.79 ± 0.88 ‐3.53 4.04 ± 0.84    
kaynaklanmaktadır.  tüm maddelerde A ve B düzeyindeki gelire sahip katılımcıların lehinedir.  Tablo 2a. BMÖ Alt Gruplarının Cinsiyet, Medeni Durum ve Yaşanılan Yerle İlişkisi    P t E  0.872  0.16  B     E  0.005  2.86  B     E  0.203  B     E  0.086  B    


kategorisinden  Cinsiyet  Ort ± SS    3.92 ± 0.78  E  3.91 ± 0.73    K  2.51 ± 0.86  E  2.28 ± 0.72    K  3.87 ± 0.91 ‐1.28  E  3.98 ± 0.79    K  3.94 ± 0.89 ‐1.73  E  4.08 ± 0.70    K 
Bildiriler luk”tur.  yaş      Faktör1     Faktör2     Faktör3     Faktör4    
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287