DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Programın Adı : Anestezi Programı

Eğitime Başlayış Tarihi : 1994-1995

ÖSS Puan Türü : Sınavsız

Program Başkanı : Doç.Dr.B.Serhan YURTLU  (2014-       )

Program Başkan Yrd. : Yrd.Doç.Dr.Yüksel ERKİN  (2014-       )

Önceki Program Başkanları :

Doç.Dr.Fikret MALTEPE              (2012-2014)

Prof. Dr. Erol GÖKEL                   (2011-2012)
Doç.Dr.Ayşe KARCI                     (2006-2011)

Yrd. Doç.Dr. Aydın TAŞDÖĞEN (1999-2006)

Prof. Dr. Zahide ELAR (1997-1999)

Prof. Dr. Emel SAĞIROĞLU (1994-1997)

Programın Kuruluşu :

Anestezi Programı, 1994-1995 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.

Programın Amacı :

Anestezi Programının temel amacı; Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği :

Anestezi Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; ders kurulları programı doğrultusunda eğitim almaktadır. Fizyoloji, anatomi, temel kimya, temel fizik, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi temel tıp bilimlerindeki eksiklikleri kapatılırken, Türk dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersleriyle birlikte ingilizce bilgilerini arttırmaktadırlar. Mesleki dersler olarak Anestezi Temel Bakım ilkeleri ve Uygulamaları sosyal aktiviteler ve seçmeli derslerle desteklenmektedir. Yıl sonu (1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf sonunda 4 hafta) stajlarını bir anestezi uzmanı denetiminde hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ameliyathanelerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Anestezi Teknikeri ünvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının son yılarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun anestezi teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Geçmiş yıllardaki mezunlarımızın birkısmı kendi üniversitemiz binyesinde istihdam edilmiştir. Kamu kurumları dışında dışında özel hastane, poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler :

Programımızdan mezun olan öğrenciler “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

 

 

DUYURULAR

YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI (EK-1 MADDE)

  • YÜKSEKOKULUMUZA YATAY GEÇİŞLE YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
  • 1-Yerleştiği yılın ösym sonuç çıktısı
  • 2- Son 6 ay içinde çekilmiş 12 fotoğraf
  • 3-Kimlik fotokopisi
  • (Odyometri ve İlk ve Acil Yardım Programlarına Yerleşecek Öğrenciler İçin; Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Sağlık Raporu)

YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Sağlık Raporu Hk.(İAY-ODY)

STAJ İŞLEMLERİ DUYURUSU

MEZUN BİLGİ FORMU  - ÖRNEK UYGULAMA

KONFERANS SALONU PROGRAM TAKVİMİ

 

 

 

  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi 35340 İnciralti - İZMİR /Türkiye
+ 90 (232)259 28 88
+ 90(232)277 07 39