DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Programın Adı: Nükleer Tıp Teknikleri

Eğitime Başlayış Tarihi: 2012

ÖSS Puan Türü: Sınavsız

Program Başkanı: Prof. Dr. Hatice Durak

Program Başkanı: Sağ.Fiz.Banu UYSAL

Programın Kuruluşu:

Nükleer Tıp Teknikleri Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.

Programın Amacı:

Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerin proses işlemlerini yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip,  göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, iletişim becerilerini kullanabilen, nükleer tıp uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği:

Nükleer Tıp alanında tanısal amaçlı görüntüleme cihazlarının (Gamma kamera, SPECT, PET, PET-CT, PET-MRI) kullanılması ve günlük kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi, görüntülemeye yönelik basit girişimlerin (hastaya efor verme, vb…) hekim gözetiminde yapılabilmesi, sayım cihazlarının (gamma sayaç, uptake cihazı, gamma prob, C 14 üre testi vb.) kullanılabilmesi, görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri sıcak laboratuvarda işaretleyip kalite kontrolünün yapılması ve hekim gözetiminde hastaya uygulanması, radyoaktif maddeler kullanarak in vitro tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve radyonüklid tedavi uygulamasında hekime yardımcı olunabilmesi, açık radyoaktif kaynakla güvenli bir şekilde çalışılabilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak bir eğitim verilir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Programdan mezun olanlar Nükleer Tıp uzmanının gözetim ve denetiminde özel ve kamu hastanelerinin Nükleer tıp bölümünde, sağlık sektöründe hizmet veren firmalarda, ilgili ARGE laboratuarları ve ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Kamu ve özel sağlık kuruluşları ile Radyofarmasötik üretim merkezleri ve Nükleer Tıp Derneği ile işbirliği içinde olunacaktır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

 

 

DUYURULAR

YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI (EK-1 MADDE)

  • YÜKSEKOKULUMUZA YATAY GEÇİŞLE YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
  • 1-Yerleştiği yılın ösym sonuç çıktısı
  • 2- Son 6 ay içinde çekilmiş 12 fotoğraf
  • 3-Kimlik fotokopisi
  • (Odyometri ve İlk ve Acil Yardım Programlarına Yerleşecek Öğrenciler İçin; Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Sağlık Raporu)

YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Sağlık Raporu Hk.(İAY-ODY)

STAJ İŞLEMLERİ DUYURUSU

MEZUN BİLGİ FORMU  - ÖRNEK UYGULAMA

KONFERANS SALONU PROGRAM TAKVİMİ

 

 

 

  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi 35340 İnciralti - İZMİR /Türkiye
+ 90 (232)259 28 88
+ 90(232)277 07 39