Solaris I


Anasayfa


Hedefler


Aracımız


Ekibimiz


Sponsorlarımız


Sponsorumuz olmak için


Takvim


Fotoğraflar

ve videolar


Linkler


Basında Solaris


İletişim


Français


 

Ekibin ve Projenin ana hedefleri;
1) Alternatif enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinin ülkemizde tanıtımını sağlamak ve böylece gelecekte oluşabilecek enerji sıkıntılarına alternatif çözümleri uygulamaya geçirilebileceğini gösterebilmek,
2) Bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek, gövdesinden motoruna her parçasıyla ileri teknolojik bir aracın ülkemiz şartlarında olabildiğince yerli malı kullanarak üretimini gerçekleştirebilmek,
3) Üniversite – Sanayi – Meslek Odaları’nın birlikte bir sorunun çözümünde öğrenci, akademisyen, destekleyen kuruluş(kurum) ve girişimci sıfatlarıyla paydaşlar olmasına imkan tanıyarak, gençlerin önemli bir projede etkin görev alarak, birlikteliğin sağlanmasına yardımcı olmak,
4) Makine Mühendisliği eğitiminde öğrencilerin, tasarım ve analiz teorik öğrenimini imalat ve iyileştirmelere katılarak uygulamaya dönüştürülebilmesine yardımcı olmak,
5) Güneş enerjisi ile çalışan uluslar arası yarışlarda yarışabilecek araçlar ortaya çıkarabilmek,
6) Gerek Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Mühendislik Fakültesi’nin ve Makine Mühendisliği Bölümü’nün, gerekse projemize katılan diğer eğitim kurumları ve destekçi kuruluşların ve araştırmalarımızın tanıtımına yardımcı olmaktır.


            | Solaris I | Anasayfa | Aracımız | Ekibimiz | Sponsorlarımız | Üretim Planımız | Basında Solaris | Fotoğraflar | Linkler | İletişim | Français |


Designed and coded by TheBoss. Copyright by Team Solaris II. For problems or questions regarding this Web site contact [Team Solaris].

Last updated: 03.08.2006