Öğrenci Proxy ayarları


Üniversite öğrenci ve personelinin üniversite dışında (örneğin evinde) kullandıkları bilgisayarla, üniversitenin abone olduğu elektronik kütüphanelerden yaralanabilmesi için "proxy" uygulamasına geçilmiştir. Bu proxy'den yaralanmak için kullanılan internet izleme programında şu ayarları yapmak gerekir: