ÖNEMLİ KONU BAŞLIĞIÖNEMLİ KONU BAŞLIĞIÖNEMLİ KONU BAŞLIĞIÖNEMLİ KONU BAŞLIĞI

Duyurular / Haberler

11/04/2011Web sitemiz açıldı

Kurumsal tanıtım metinlerinin tamamlanmasını müteakip websitemiz yayına başlamıştır. Konferans ve seminer duyurularını buradan takip edebilirsiniz.

SUMER

Merkezin amacı, günümüzde gerek suya olan talebin artması ve gerekse su kirliliği nedeniyle kısıtlı hale gelen su kaynaklarının etkin yönetimi ile, su kaynaklı doğal afetlerden olan taşkınların kontrolüne yönelik olarak disiplinler arası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, su ile ilgili sorunların çözümü doğrultusunda yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara aktarmak, su yönetimi konusunda danışmanlık yapmak, proje yürütmek ve yönetmektir.