TOPLANTILAR

- NATO Advanced Research Workshop (ARW) on Integrated Approach to Environmental Data Management Systems, İzmir, Eylül 16-20, 1996

- NATO Advanced Research Workshop (ARW) on "Integrated Technologies for Environmental Monitoring and Information Production", Marmaris, Eylül 10-14, 2001

- "İzmir'de Taşkın Riski ve Alınması gereken Önlemler" Çalıştayı, İzmir, Şubat 6-7, 2002.

- "III. Ulusal Hidroloji Kongresi ", Izmir, Haziran 27-29, 2001.

- EWRA Symposium on Water Resources Management: Risks and Challenges for the 21th Century Izmir, September 2-4, 2004.

- Ege Bölgesi Su Sorunları Çalıştayı İzmir, Şubat 2008.

- 19-20 Nisan 2006'da İzmir'de OPTIMA projesi kapsamında düzenlenen "Gediz Havzası Paydaş Çalıştayı" (çalıştaya kamu ve özel kuruluşlar, STK'lar, üniversiteler gibi farklı kesimlerden ve illerden 40 temsilci katılmıştır).

- 9 Aralık 2006'da İzmir'de düzenlenen "Gediz Havzası Paydaş Çalıştayı" (çalıştaya kamu ve özel kuruluşlar, STK'lar, üniversiteler gibi farklı kesimlerden ve illerden 30 temsilci katılmıştır).

- 29 Kasım 2006'da, DEÜ Tınaztepe Kampüsü Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, DDr. Kurt FEDRA tarafından verilen "Economic Assessment and Multicriteria Optimization for River Basin Management: The case of Gediz River Basin (Akarsu Havzaları Yönetiminde Ekonomik Değerlendirme ve Çok Amaçlı Optimizasyon Kullanımı: Gediz Havzası Örneği)" konulu seminer

- 13-14 Kasım 2007 tarihinde PLEIADeS projesi kapsamında düzenlenen "I. Bölgesel Toplantı" (Toplantıya başta Menemen İlçe Kaymakamı Sayın Turgut SUBAŞI olmak üzere ilgili bürokratlar, projenin Malta ortağı grup ve iş paketi lideri Anna SPITERI, Proje Yöneticisi Dirk de KETELAERE, projenin diğer Türk Ortağı THAEM-Menemen Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin yönetici ve çalışanları katılmışlardır. Toplantıda, adı geçen proje kapsamında "Çekirdek Kullanıcı Grubu"nu "tarla düzey"inde çiftçiler; "şebeke düzey"inde Sulama Birlikleri ve "havza düzey"inde Devlet Su İşleri İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileri temsil etmiştir).