AnasayfaKimler KatılmalıKongre ProgramıYazım KurallarıKongre Ücretleriİletişim ve Ulaşım

 

 

 

 

 

 

 

KONGRE ÇAĞRISI

I. Ulusal Liman Kongresi, 1-2 Kasım 2013 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Amacımız, liman ve terminal konularında çalışan akademisyenleri ve limancılık sektörü temsilcilerini bu kongrede bir araya getirerek limanlara ilişkin her türlü bilgi ve birikimin paylaşılmasına ortam oluşturmaktır. Seri olarak her yıl ülkemizin farklı üniversitelerinde düzenlenmesi planlanan kongrenin kurumsallaşması için sizlerin katkı ve katılımlarınıza ihtiyaç duyulmaktadır. 

Küresel rekabette tedarik zincirlerindeki mal ve bilgi akışının etkinliği stratejik bir öneme sahiptir. Uluslararası ticarette en yoğun olarak kullanılan taşıma türü, denizyolu taşımacılığıdır.  Denizyolu taşımacılığının kilit noktası olan limanlar,  küresel tedarik zincirinin önemli bir ulaştırma alt yapısı, yüklerin taşıma türünü değiştirdiği intermodal merkezler, yüke ve gemiye katma değerli hizmetlerin yaratıldığı lojistik ve endüstriyel tesislerdir. Tedarik zincirlerinin rekabet ettiği günümüzde, tedarik zinciri yapısı ile üstünlük sağlamak için, limanların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle,  I. Ulusal Liman Kongresi’nin ana teması  "Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği" olarak belirlenmiştir.

Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve kongrede sunulması kabul edilen bildiriler yazarların izni ile “I. Ulusal Liman Kongresi Bildiriler Kitabı”nda tam metin olarak basılacaktır. Ayrıca kongre temasına uygun bildiriler arasında Bilim Kurulu’nca yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen bildiriler “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi”nin kongre özel sayısında yer alacaktır.

Limancılık alanında yeni fikirleri, kavramları ve bulguları paylaşmak, limancılık yazınına kazandırılacak değerli bilimsel çalışmaları birlikte değerlendirmek üzere İzmir’de buluşmayı ümit ediyoruz.

1-2 Kasım 2013 tarihleri arasında sizleri dünyanın en eski liman kentine bekliyoruz.

Aramızda olmanızdan büyük onur ve mutluluk duyacağız.

En içten sevgi ve saygılarımızla,

Doç. Dr. Soner ESMER

Düzenleme Kurulu Başkanı

DEÜ Denizcilik Fakültesi

Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı