AnasayfaKimler KatılmalıKongre ProgramıYazım KurallarıKongre Ücretleriİletişim ve Ulaşım

 

 

 

 

 

 

 

KONGRE KONULARI

1. Liman Planlama ve Geliştirme

·         Liman yatırımları

·         Liman fizibilitesi

·         Yük talep tahmini

·         Verimlilik/etkinlik/performans  

             analizleri

·         Liman modellemesi (Deniz ve saha)

·         Yer ve mevkii seçimi

·         Futuristik liman tasarımları

·         Kıyı planlama ve yönetimi

2. Liman Yönetim ve Organizasyonu

·         Liman Yönetimi

·         Liman Yönetişimi

·         Liman Finansmanı

·         Liman idare ve ilişkileri

·         Özelleştirme uygulamaları

·         Limanlarda kalite yönetimi

·         Liman paydaşlarıyla ilişkiler

·         Limanlarda insan kaynakları yönetimi

·         Limanlarda sigorta uygulamaları

·         Limanlarda risk yönetimi

·         Liman/terminal sözleşmeleri              

              (concession agreement)

·         Limanlarda Kamu/Özel sektör işbirliği

3. Liman Operasyonları ve Ekipmanları

·         Gemi operasyonları

·         Yük operasyonları

·         Depolama operasyonları

·         İç taşıma operasyonları

·         Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri

·         Limanlarda gümrük hizmetleri

·         Limanlarda katma değerli hizmetler

              yaratılması

·         Liman yük elleçleme işletmeciliği

             (Stevedoring)

4. Liman Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri

·         Limanlarda innovasyon ve AR-GE çalışmaları

·         Donanımlardaki (Ekipmanlardaki) 

           gelişmeler

·         Liman yönetim ve operasyon yazılımları

·         Limanlarda yenilenebilir enerji kullanımı

·         Liman otomasyon uygulamaları

·         Limanlarda veri toplama yöntemleri (MIS)

5. Liman Makro ve Mikro Çevresi

·         Liman ekonomisi

·         Limanlarda çevre konuları

·         Liman politikaları

·         Limanlarda emniyet

·         Limanlarda güvenlik

·         Limanlarda ekonomik etki çalışmaları

·         Liman mevzuatı

6. Tedarik Zinciri ve Limanlar

·         Liman hinterlant çalışmaları ve

          (intermodal) bağlantılar

·         Lojistik merkez olarak limanlar

·         Liman merkezli lojistik hizmetler

·         Limanlarda dış kaynak kullanımı

7. Liman Rekabeti ve Liman Hizmet Pazarlaması

·         Liman hizmetleri pazarlaması

·         Liman tarifeleri

·         Liman ve müşteri ilişkileri

·         Liman toplum ilişkileri (Sosyal sorumluluk)

·         Liman tedarikçilerinin seçimi, ilişkiler

8. Türk ve Dünya Limanları

9. Limancılık Eğitimi