(PPAD) ULUSAL PAZARLAMA KONGRELERİ
AKADEMİK KURUL ÜYELERİ


Prof. Dr. Mehmet OLUÇ (PPAD ve Akademik Kurul Onursal Üyesi)
Prof. Dr. Doğan TUNCER (PPAD ve Akademik Kurul Onursal Üyesi)
Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN Nevşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Jale AKMEL Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Şafak AKSOY Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Sanem ALKİBAY Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Müge ARSLAN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Muazzez BABACAN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Aysel ERCİŞ Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. B.Zafer ERDOĞAN Bilecik Üniversitesi
Prof. Dr. Murat FERMAN Işık Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan GEGEZ Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur GÜLLÜLÜ Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Nazan GÜNAY Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Sahavet GÜRDAL Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. A. Hamdi İSLAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Muhittin KARABULUT Beykent Üniversitesi
Doç. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Bahtışen KAVAK Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Akın KOÇAK Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehtap KÖKTÜRK Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mete OKTAV Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe ŞAHİN Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer TORLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. M. Mithat ÜNER Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TANYERİ Dokuz Eylül Üniversitesi, 15.UPK Dönem Başkanı