PPAD ULUSAL PAZARLAMA KONGRELERİ
BİLDİRİ KONULARI

PPAD Akademik Kurulu'nun yapmış olduğu 12.09.2009 tarihli toplantısında kongre çağrılarında tema uygulamasından kısmen vazgeçilmiş olup, genel çağrı yapılmasına karar verilmiştir. Bildirilerin aşağıda belirtilen 21 alt konu başlığı ile belirlenen özel kongre teması olmak üzere 22 alandan biri altında değerlendirilmeye tabi tutulması uygun görülmüştür.

 • Ana Tema: Bilgi ve İletişim Çağında Pazarlama ve Tüketici
 • Alt Konu Başlıkları:

  • Dağıtım Kanalları - Lojistik
  • Endüstriyel Pazarlama
  • Fiyatlama ve Yönetimi
  • Hizmetlerin Pazarlanması
  • Marka Yönetimi
  • Pazarlama Araştırması
  • Pazarlama Eğitimi
  • Pazarlama İletişimi
  • Pazarlama Mevzuatı
  • Pazarlama Tarihi
  • Pazarlama Teorisi
  • Pazarlama ve Teknoloji
  • Pazarlama ve Turizm
  • Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi
  • Pazarlamada Güncel Uygulamalar
  • Pazarlamada Sosyal Sorumluluk ve Etik
  • Perakendecilik
  • Satış ve Müşteri İlişkileri (Deneyimleri) Yönetimi
  • Tüketici Davranışları
  • Uluslararası Pazarlama
  • Ürün Yönetimi ve Ürün Geliştirme