KONGRE TARİHÇESİ

Tarih Düzenleyen Konu
01-02 Kasım 1976 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İSTANBUL Prof. Dr. Mehmet OLUÇ Türkiye'de Pazarlama Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar
1 1984 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İSTANBUL Pazarlama Derneği'nin kurulması, eğitim,
dergi, kongre ve sözlük sorunları
2 30 Mart-
1 Nisan 1989
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F., ESKİŞEHİR Pazarlama Terimleri ve Tanımları,
Pazarlamadaki Güncel Gelişmeler
3 27-29 Ekim 1995 İstanbul Üniversitesi İ.İ.B.F. ve Türkiye Pazarlama
Derneği Silivri-İSTANBUL
Pazarlama ve Kalite
4 18-20 Kasım 1999 Mustafa Kemal Üniversitesi İ.İ.B.F., HATAY 21. Yüzyılın Eşiğinde Ulusal Pazarlama
5 16-18 Kasım 2000 Akdeniz Üniversitesi, TAGUM, ANTALYA Değişen Tüketici Karşısında
Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
6 28 Haziran-
1 Temmuz 2001
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F., ERZURUM Bölgesel Kalkınmada Pazarlama
7 30 Mayıs - 2 Haziran 2002 Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYON 21. Yüzyılın Pazarlama Paradigması
8 16 - 19 Ekim 2003 Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F., KAYSERİ Konjonktürel Pazarlama
9 06 - 08 Ekim 2004 Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F., ANKARA Türkiye-Avrupa Birliği Pazarlama
Dinamikleri
10 16 - 19 Kasım 2005 Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi
Fakültesi, GAZİMAĞUSA, KKTC
Uluslararası Pazarlama
11 1-3 Kasim 2006 Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, İZMİR Pazarlamada Değer Yaratmak
12 18-20 Ekim 2007 Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., SAKARYA Rekabet, Pazarlama, Perakendecilik
13 25-29 Ekim 2008 Nevşehir Üniversitesi, İ.İ.B.F., NEVŞEHİR "Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar"
14 14-17 Ekim 2009 Bozok Üniversitesi, İ.İ.B.F., YOZGAT Küreselden Yerele... Glokal Pazarlama
15 26-29 Ekim 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi,
İZMİR
Bilgi ve İletişim Çağında Pazarlama ve Tüketici