15. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ’NE DAVET


29 Ocak 2010

Değerli Pazarlama Akademisyenleri, Sevgili Meslektaşlarımız,

15.Ulusal Pazarlama Kongresi, 26-29 Ekim 2010 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Kuşadası’nda yapılacaktır.

Amacımız, her geçen yıl daha nitelikli bir bilim ve bilgi paylaşım platformuna dönüşen Ulusal Pazarlama Kongreleri zincirine güçlü bir halka daha eklemektir. Bunun sizlerin katkılarınız ve herşeyden önemlisi de katılımlarınız ile başarılabileceğine içtenlikle inanıyoruz.

İçinde bulunduğumuz yüzyıla çok çeşitli isimler verilmektedir. Bu çağın adına ne dersek diyelim farklılıkların çağı olacağı kesindir. Sizleri bilişim, iletişim, internet vb. kavramların şekillendirdiği günümüz rekabet ortamında tüketici ve pazarlama cephesinde yaşanan başdöndürücü değişimi hep birlikte bütün boyutlarıyla tartışmaya davet ediyoruz. 15. Ulusal Pazarlama Kongresi'nin teması, “Bilgi ve İletişim Çağında Pazarlama ve Tüketici” olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda, pazarlama alanında yeni fikirleri, bilgileri, bulguları ve kavramları paylaşmak, ülkemizin pazarlama literatürüne kazandırılacak bu çok değerli bilimsel çalışmaları birlikte değerlendirmek  üzere Kuşadası’nda buluşuyoruz.

26-29 Ekim 2010 tarihlerinde sizleri çağlar boyunca sayısız uygarlıklara ev sahipliği yapmış Ege’de, Efes uygarlığının ayak izlerinin üzerinde birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Aramızda olmanızdan  büyük onur ve mutluluk duyacağız.

En içten sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Mustafa Tanyeri
15. Ulusal Pazarlama Kongresi
Düzenleme Kurulu Başkanı
İşletme Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi