logo
ANA SAYFA | HASTA BAKIMI | EĞİTİM | ARAŞTIRMA | YAYINLAR | EKİP | İLETİŞİM
Hasta bakımı >

Alt yapı-donanım

Hemşirelik

Protokoller

İlaç güvenliği

ECMO

Genişleme projesi


Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde izole bir hastanın bakımı

HASTA BAKIMI VE TEDAVİ HİZMETLERİ

Bilim dalında hasta bakımı ve tedavi hizmetleri Haziran 2009'dan itibaren yeni hizmete giren ve uluslararası yoğun bakım tasarım kılavuzları doğrultusunda inşa edilen Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde verilmektedir. Sağlık Bakanlığınca 3. Düzey Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi olarak tescil edilen birimimiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile entegre olarak, tüm Ege bölgesinden (ve zaman zaman uzak illerden) gönderilen kritik durumdaki çocuklara tedavi hizmeti vermektedir.

Altyapı-cihaz ve donanımlar

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin hastane içindeki yerleşimi ameliyathanelerin hemen karşısında, acil servis ve radyoloji departmanının üst katındadır. İki adet negatif basınç düzenekli oda sayesinde havayolu ile bulaşan hastalığı olan hastaların izole edilmesi mümkün olmaktadır. Hem ünite geneli hem de tek kişilik hasta odaları bile her türlü medikal tedavi yanısıra bazı acil ameliyatların yapılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Her hastanın başında yer alan yaşam destek modülleri ve monitörler üzerinden ETCO2, ve BİS, EEG, NMT gibi monitorizasyon olanakları bulunmaktadır. Ünitemizde temel yoğun bakım tedavileri yanısıra CRRT, plazmaferez, YFOV gibi ileri tedavi seçenekleri kullanılmaktadır. Ayrıca Mart 2011'de Türkiye'de bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki ilk ECMO uygulaması yapılmıştır. Bunun dışında Hastane içi nakiller için ETCO2 ve invazif basınç özellikli monitörler, pediatrik transport ventilatörler gerekli durumlarda kullanılabilmektedir. Ünitemize ait ultrasonografi ve ekokardiyografi cihazları bir çok temel tetkikin hasta başında yapılmasına olanak sağlamakta; santral kateterizasyon gibi işlemlerde kullanılabilmektedir

 

© 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi