DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programları
« Ana Sayfa    
Tekstil Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı Tekstil Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı

Zorunlu Dersler

 

TKA 655-656 Çağdaş Lif Sanatı ve Parametreleri I-II: (Prof. Suhandan Özay Demirkan)
Günümüz lif sanatı (Fiberart) kapsamında tekstil sanatlarının sunumları ve kavramsal değişim açılımları. Geleneksel tekstil tekniklerinin yeni teknolojik gelişimler yoluyla yeni yorumlara dönüştürülmesindeki estetik ve sanatsal ilkelerin incelenmesi.

 

Seçmeli Dersler

 

TKA 623-624 Yeni Akım Moda Aksesuarlarında Tasarım ve Üretim İlişkisi I-II: (Prof. Suhandan Özay Demirkan)
Moda aksesuar ürünlerinin gelişim süreci doğrultusunda tasarım ve üretim ilişkilerinin toplumsal ve sanatsal açıdan incelenmesi; çağdaş moda aksesuar akımlarının yansımaları ve çözümleri.

TKA 669-672 Kumaş Tasarımında Moda ve Endüstri İlişkisi I-II: (Doç.Nesrin Önlü)
Moda ve endüstri ilişkileri açısından kumaş tasarımının günümüze kadar geçirdiği süreç, moda faktörünün ve eğilimlerinin bu süreçteki yeri ve önemi.

TKA 637 Yüzyılın Geleneksel ve Modern Tasarım Eğilimleri (Alm): (Prof. Suhandan Özay Demirkan)
Yeni bir yüzyıla girerken klasik ve modern tasarım ilkelerinin araştırılması ve sorgulanması. Yeni İletişim Tekniklerinin Tasarımdaki rolünün irdelenmesi.

TKA 659 Anadolu Takı Kaynakları: (Prof. Suhandan Özay Demirkan)
Anadolu takı kültürünün oluşumuna kaynak olan sosyo-kültürel ve politik etkenlerin incelenmesi ve çözümlenmesi; takı tasarım ve koleksiyonlarının oluşturulması.

TKA 661-662 Üç Boyutlu Aksesuar Ürünlerinin  Tasarımı ve Prezantasyon Yöntemleri I-II:
Aksesuar ürünlerinin tasarım süreci;  üç boyutlu tasarım uygulamaları ile modelleme programlarının kullanımı; ürün prezantasyonunda yeni teknolojik yaklaşımlar.

TKA 643-644 Giyside Kumaş Form ve Üç Boyutlu Tasarım İlişkisi I-II: (Doç.Fatma Mete)
Giysi tasarımında kumaş, yardımcı malzeme, form ve tasarım ilişkileri ve etkileşimleri.  Çeşitli kumaş ve yardımcı malzemelerin karakteristiklerinin, giysideki fonksiyonel ve görsel performanslarının incelenmesi ve araştırılması. Malzeme özelliklerinin model ve kullanım üzerine etkileri ve 2 boyutlu olan kumaşlara 3 boyutlu bir giysi formunun verilmesinde kullanılan çeşitli teknikler.

TKA 645-646 Giysi Analizleri I-II: (Doç.Fatma Mete)
Çeşitli sanatsal giysilerin ve ünlü modacılara ait koleksiyonların estetik çözümlemesi ve karşılaştırılması. Giyim modasındaki tasarım, kalıp ve üretim tekniklerindeki gelişmelerin sistematik olarak incelenmesi; çeşitli ürün çözümlemeleri yapılarak materyal, üretim teknikleri, tasarım ve model detaylarının araştırılması.

TKA 663-664 Tekstil Desenlerinde Sembolik Anlatımlar I-II: (Yrd.Doç.Füsun Özpulat)
Farklı çağlar ve yerlerdeki insanların görsel mesaj taşıyan sayısız sembollerle oluşturduğu grafik dilin tekstil örneklerinde ele alınması;  sembolizmin günümüz tekstilleri ve modasıyla bağlantısının kurulması.

TKA 667 Toplumsal Yapı ve Moda:(Yrd.Doç.Cemal Meydan)
Kendi işlevsel gereklerini kendi kaynaklarından alan toplumsal bir sistemin ürünü olan modanın, belli anlam, değer ve kurallara sahip, belli bir çevrede bütün öğelerin birbirine etkisi ile oluşan, bilinçli kişi ve gruplarca yaratılan bir süreç olduğunun incelenmesi.

TKA 680 Ev Tekstillerinde Tasarım ve Ürün Geliştirme: (Yrd.Doç.Cemal Meydan)
Son yıllarda en çok gelişen ve yatırım yapılan sektörlerden biri olan ev tekstili sektörüne yönelik ürün gruplarının planlanması,  ürün tiplerinin,  ürün geliştirme ve tasarım kriterlerinin teorik ve uygulamalı olarak incelenmesi.

Tüm Hakları Saklıdır 2005