Startseite

Tanıtım

Tekstil Bölümü, 1977-1978 öğretim yılında, Tekstil Tasarımı eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Bu program öğrenciyi dört yıl boyunca; Dokuma Tasarımı, Baskı Tasarımı, Giysi Tasarımı ve Moda Aksesuar Tasarımı dallarında teknik ve artistik bilgi ve becerilerle donatarak, tekstil, giyim ve aksesuar sektörlerinin gereksinmelerine uygun yaratıcı, yenilikçi ve üretken tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programlarından biriyle bilgi donanımı tamamlayan öğrenci ilgili alandaki gereksinime katkıda bulunmak üzere mezun olur.

1998-1999 Eğitim yılından itibaren 1. sınıfta başlatılan uzmanlık alan programlarının ortak amacı, becerinin anlatım aracı durumuna dönüştürülmesi, onunla özgün biçimler yaratılması, sanat ile endüstrinin kaynaştırılmasıdır. Temel sanat ve tasarım ilkeleri ışığında başlayan eğitim tekstil, giyim ve aksesuar ürünlerine yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalarla devam eder. Bu programda öğrenciler, çeşitli kaynaklardan etkilenerek sanatsal ve endüstriyel ürünlerin nasıl tasarlandığını, ürün geliştirme aşamalarını ve kavramdan ürüne yaratma aşamalarını bilfiil uygulayarak öğrenirler. Dört yıl boyunca temel eğitim ve mesleki tasarım derslerine ek olarak sanat-kültür dersleri, çeşitli sanatsal ve bilimsel seminer ve konferanslar, teknik geziler ve stajlarla desteklenen eğitim diploma çalışmasıyla tamamlanır.

 

 

Tüm Hakları Saklıdır 2005