MATEMATİKSEL-MANTIKSAL ZEKA

Daniel’in sayı tutkusu

“Annesinin söylediği rakamları avazı çıktığı kadar bağırdığında 2.5 yaşındaydı.4 yaşındayken oyuncaklarını türlerine göre sınıflıyor, büyükten küçüğe doğru diziyor, nesneler arası ilişkilerle ilgili sorularla annesini bunaltıyordu.5 yaşından sonra saati ve zamanı takip ederek bir çizgi filmi ne kadar zamanda izlediğini araştırıyor, gezdiği parklardaki oyuncakları, babasının aldığı şekerleri sayıyordu. Bilgisayar oyunları oynayan abisini dikkatle izlemesi sonucu 6 yaşında basit toplama işlemi içeren “math-blooster” oyununu öğrendi.

Gittiği basketbol maçlarında skor tablosunu izliyor ve takip ediyordu. Birkaç yıl içinde yaşıtlarından daha önce çarpım tablosunun mantığını çözdü. Yaşıtları iki basamaklı sayılarla toplama, çıkarma işlemleri yaparken O çok basamaklı sayılar ve ileri düzey matematik işlemleri yapıyordu.”

Bu tür zekaya sahip olan insanlar, mantık kurallarına ve benzerliklerine,neden-sonuç ilişkilerine ve bunlara benzer soyut işlemlere karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Bu kişiler kategorilere veya sınıflara ayırarak, genelleme yaparak, hesaplayarak, mantık yürüterek ve soyut ilişkiler üzerinde çalışarak iyi şekilde öğrenirler.

Mantıksal-Matematiksel zekası kuvvetli olan bir öğrencinin;

 • Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında soru sorar.
 • Soyut ve kavramsal düşünebilirler.
 • Bilgiler arasında bağlantılar kurar.
 • Güçlü bir muhakemesi vardır.
 • Santranç ve briç gibi oyunları oynamaktan zevk alırlar.
 • Matematiksel problemleri kafasından kolayca ve çabuk çözerler.
 • Matematik dersini severler.
 • Matematiksel hesaplama oyunlarını ilginç bulurlar.
 • Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve santranç veya dama gibi stratejik oyunları oynamayı sever.
 • Olayları ve nesneleri kategorilere ayırmayı veya onları hiyerarşik olarak düzenlemeyi sever.
 • Yüksek düzeyde bilişsel düşünme becerisi içeren deneylere katılmayı sever.
 • Yaşıtlarına kıyasla soyut düşünebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilme kabiliyetleri çok iyi gelişmiştir.

Matematiksel-Mantıksal zekası güçlü insanlar, muhasebe, matematik ve mühendislik bilimleri, istatistik, bilgisayar, ekonomi ve fen bilimleri alanlarında başarıyla çalışabilirler.