KESİRLER

A) Aşağıda sayı doğrularında işaretlenen noktalara karşılık gelen rasyonel sayıları kutucuklar içine yazınız.

B) Aşağıdaki kesir sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.İki doğal sayı arasının kaç eşit parçaya ayrılması gerektiğini söyleyiniz.