BULMACA

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ) Birbirine denk kesirlerin oluşturduğu her kümeye ... denir. / 3 ile 5 arasındaki tamsayı nedir?

2 ) 12/16 , 6/7 , 18/21 , 24/28 sayılarının temsilcisi nedir? / Kenarlarının uzunlukları ve tüm iç açılarının ölçüleri 90 derece olan dörtgene ... denir.

3 ) Sıfırdan büyük olan rasyonel sayılara ... rasyonel sayılar denir. / Her tamsayı paydası ... olan rasyonel sayıdır. / Doğrusal olmayan üç noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının birleşim kümesine ... denir.

4 ) Rasyonel olamayan sayılara ... denir. / İki oranın eşitliğine ... denir.

5 ) En küçük asal sayı ... dir. / Sıfırdan küçük olan rasyonel sayılara ... rasyonel sayılar denir.

6 ) Aşağıdaki sayı doğrusunda yanlış yerde olan rasyonel sayı hangisidir?

<---------------------------------------------------->

-7/5 -11/5 -2/5 0 3/5 1 6/5 13/5

7 ) Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşim kümesine ... kümesi denir. / Başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşimine ... denir.

8 ) Hangisi irrasyonel sayıdır? ( , , , )

9 ) Üç kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgene ... denir. / Kalsiyumun simgesi nedir?

10 ) Atatürk’ün doğduğu şehir ...’tir. / Bir noktadan kaç tane doğru geçer? / Türkiye’nin plaka imi nedir?

Gizli Şifre:

A1

B2

E4

F4

E6

E5

F6

K6

 

G7

O7

M8

N8

C10

D10

R10