Mühendislik Dekanları Konseyi 8. Toplantısı
 


MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ

1. ULUSAL MÜHENDİSLİK KONGRESİ

ÜNİVERSİTE – SANAYİ - TEKNOLOJİ - AVRUPA BİRLİĞİ

20-21 Mayıs 2004
Eski Foça, İZMİR

Bilim, teknoloji ve sanayinin tarihsel gelişimi içerisinde kendilerine özgü dillere sahip, özelleşmiş alanlar olarak biçimlenen mühendislik dalları, kullanılan bilimsel ve teknik yöntemler, araştırma ve eğitim süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve yetkinleştirilmesindeki temel araçlar, alt yapı gibi geniş bir ortak paydanın üzerinde durmaktadır.

20-21 Mayıs 2004 tarihinde İzmir'de birincisi düzenmiş olan Ulusal Mühendislik Kongresi, "Konular" sayfasında belirtilen alanlarda özgün ve davetli bildirilerin sözlü veya poster oturumlarında sunulduğu, Sanayi, Üniversite ve Araştırma Merkezlerinde yer alan mühendis kökenli araştırmacıları ve yöneticileri bir araya getiren bir toplantı olarak gerçekleşmiştir.

Kongre Başkanlari
Cüneyt GÜZELİŞ (Dokuz Eylül Üniv.)
Ali Rıza KAYLAN (Boğaziçi Üniv.)
Hamit SERBEST (Çukurova Üniv.)
Yıldırım ÜÇTUĞ (Orta Doğu Teknik Üniv.)

Ulusal Mühendislik Kongresi 2004 ve Mühendislik Dekanları Konseyi 8. Toplantısı fotoğraf galerisini görmek için lütfen tıklayın.