Türkçe metni rahat izleyebilmeniz için, "browser" ınızın "document encoding" ini "Turkish" olarak değiştirdiniz mi ? ...


Prof.Dr. Hikmet Toprak

Aktif Çamur Sürecinin Tasarımı - 1...

Bölüm - 01...

- Atıksu Debilerinin Hesaplanması...
- Kirlilik Yüklerinin Hesaplanması...
- Izgara Tasarımı...
- Kum Tutucu Tasarımı...
Bölüm - 02...

- Dengeleme Havuzu Tasarımı...
- Ön Çökeltme Havuzu Tasarımı...
Bölüm - 03...

- Aktif Çamur Süreci Tasarımı...
- Son Çökeltme Havuzu Tasarımı...
- Klorlama Havuzu Tasarımı...

Prepared by Prof.Dr.Hikmet Toprak...
All rights reserved...   ©   1994 - 2006...