EĞİTİM UYGULAMALARI

E- Sınav Hizmetleri

İÇERİKLER

1
2
Divan Edebiyatı Klasikleri: Nazım
3
Divan Edebiyatı Klasikleri: Nesir
4
5
6
Bilgisayar
7
8
9
1.Bilimsel Araştırma Yöntemleri
10
11
1.Konu Alanı Ders Kitabı İncelemeleri
12
1.Türkçe Öğretim Programı 2005 * 2009 * 2015 * 2017   *2018 * 2019 
13
1.Özel Öğretim Yöntemleri               
14
1.Resmî Yazışma Kuralları (Yönetmelik Sunusu)               
15
1.APA Kuralları 6.0  7.0             
16
1.STAJ UYGULAMALARI (Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamaları Dersleri)      
2023 Eğitim Vizyon Belgesi Hoş Geldin Öğretmenim Kitabı
1.Öğretmenlik Uygulaması Dersi (LİSANS    YÖNERGE (2021) İlk ve Ortaöğretim Tüm Ders Kitaplarının E-Kitap Formatı için EBA (Eğitim Bilişim Ağı)'yı ziyaret edebilirsiniz.
1.Öğretmenlik Uygulaması Dersi (FORMASYON) Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (2006 (2017)
Grup İzleme Formu Öğretmenlik Uygulaması Dersi (Lisans) MEBBİS Değerlendirme Formu (Koordinatör ve Rehber Öğretmen)

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ [Senkron]

Osmanlı Türkçesi Okumaları (Ders programı sanal sınıf sayfasında ilan edilmektedir)
Çevrimiçi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (Ders programı sanal sınıf sayfasında ilan edilmektedir)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Ders programı sanal sınıf sayfasında ilan edilmektedir)