Derneğimizin Misyonu Yönetim Kurulu & Üyeler Örnekler Derneğin Tarihçesi Dernek Etkinlikleri Belgeler Linkler İletişim Bilgileri
HABERLER
12 Haziran 2007
05-07 Ekim 2007, Avusturya, Viyana: Derneğimiz 12. Uluslararası Kongre “Kültürel Miras ve Yeni Teknolojiler”in Bilim Kuruluna seçilmiştir.
31 Aralık 2006
Yıllık Faaliyet Raporu (Etkinlikler » Faaliyetler)
10 Ağustos 2006
2. "Çağrı" “Israil ve Lübnan’daki Kültürel Varlıkların Korunması İçin Çağrı”
EUROPA NOSTRA (*) , ICA, ICCROM, ICOM, ICOMOS and OWHC
(*) KUMİD Europa Nostra’nın Kurumsal Üyesidir. (Devamı »)
25 Temmuz 2006
1. "Çağrı" 15 Temmuz 2006 (*)
Prof. Dr. Fabio Maniscalco, Professor, Italy
(*) FOCUH tarafından 25 Temmuz 2006 tarihinde imzalanmıştır.(Devamı »)
11 Temmuz 2006
18-19 Ekim 2006, Viyana–Avusturya: Derneğimiz 11. Uluslararası Kongre “Kültürel Miras ve Yeni Teknolojiler”in Bilim Kuruluna seçilmiştir.
05 Temmuz 2006
Üyemiz Sayın Mahmut AYDIN, Arkelog, (Ankara) RMSU-Euromed Heritage tarafından Venedik’te düzenlenen “Proje Tasarımı“ konulu Eğitim Kursuna katıldı.
26 Haziran 2006
Derneğimiz ARCH, (İngiltere) nin Leonardo Da Vinci Projesinin Ortağı olmuştur.
18 Mayıs 2006
Derneğimiz "Avrupa Bütünündeki Kültür/Doğal Miras Birliği (Europa Nostra), Holanda"nın yeni “Kurumsal Üyesi” olmuştur..
27 Mart 2006
UNESCO - Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini Türkiye 27 Mart 2006 tarihinde imzalamıştır.

DERNEĞİN TÜZÜĞÜ GEREĞİ MİSYONU

Genel Misyonu;

 • Türkiye ve dünyadaki taşınabilir - taşınamaz ve sözel kültür varlıkları/mirasları gelecek nesillere aktarılabilmesi için barış döneminde, olası bir silahlı çatışmada, çatışma sırasında ve sonrasında korumak,
 • "Kültürel Miras Koruma Çalışmaları"nı ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını geliştirecek bir "lokomotif ekonomik yatırım aracı" olarak kullanmak,
 • Kültürel mirasın korunmasının, yasadışı ticaretinin arkeolojik kazıların önlenmesinin önemi hakkında toplumu bilgilendirmek
 • Türkiye’de ve dünyada kültürel mirasın korunması konusunda çalışan, kişiler, uzmanlar, özel, sivil kuruluşlar, kamu kuruluşları, askeri kurumlar, güvenlik güçleri, hükümetlerarası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve onların çalışmalarına destek vermek,
 • Kültürel miras aracılığıyla kültürel diyalog yaratmak,
 • Türkiye için Özel Misyonu;
  Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) üyeliği aşamasında yürütülen tarama ve müzakere sürecinde,

 • Türkiye’deki kültürel mirasların korunması ve onarımı konusunda mesleki eğitim ve yüksek eğitim sistemindeki eğitim düzeyini AB standartlarına yükseltmek,
 • İlgili kamu kurumlarını kültürel mirasın korunması konusunda özgün ve tek bir ihale kanunu hazırlanması, bu kanunun doğru bir şekilde uygulanması ve Türkiye'deki tüm kültürel mirasların dijital envanterlerinin tamamlaması için teşvik etmek,
 • Kültürel mirasların korunması konusunda yetkili olan karar vericilerin niteliklerinin AB standartlarına çıkarılması,
 • Türkiye'deki koruma ve onarım standartlarının ve etik kurallarının saptanması,
 • Ulusal ve Türkiye'nin taraf olduğu, yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan uluslararası konvansiyonların, anlaşmaların, kanunların, tüzüklerin (UNESCO, AB) yükümlülüklerinin ve faaliyetlerinin etkin ve özgün bir şekilde uygulanması için etkin çalışmalar yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek.
 • DERNEĞİN TÜZÜĞÜ GEREĞİ AMAÇLADIĞI FAALİYETLER

 • Kültürel mirasın onarımları için farklı branşlarda (ağaç, cam, mozaik gibi) restoratör yetiştirmek ve karar vericileri kültürel miras yönetimi konusunda eğitmek için faaliyetler düzenlemek, kurslar açmak,
 • Kar amacı gütmeyen, gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kültürel mirası korumak için ulusal ve uluslararası platformlardaki çalışmalara katılmak ve bu platformlara danışmanlık hizmeti vermek (örneğin Türkiye –AB arasındaki üyelik görüşmelerinde aktif katılım ve danışmanlık hizmeti vermek gibi)
 • Dernek misyonunun yürütülmesine yardımcı olacak yayınlar, belgeler, referans ve bilgiler derlemek, yayınlar çıkararak bir dokümantasyon ve iletişim merkezi kurmak (bülten, gazete, kitap, web sayfası, e-mail iletişim ağı..gibi)
 • Araştırma yaparak, yayın çıkararak, çalışma grupları ve programları oluşturarak, konferans, panel, seminer, staj gezileri düzenleyerek ulusal ve uluslararası konvansiyonların, anlaşmaların, kanunların, tüzüklerin (UNESCO, AB) yükümlülüklerinin ve faaliyetlerinin etkin ve özgün bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • İnternette uluslararası iletişim ağı kurarak, bilgi, tecrübe paylaşmak,
 • Multimedya (internet, gazete, kitapçık gibi) araçlarını kullanarak kültürel mirasın korunması için kampanyalar düzenlemek veya düzenlenmiş kampanyalara destek vermek,
 • UNESCO Hague Convention (1954) ve Hague Convention İkinci Protokol (1999) çerçevesinde olası bir silahlı çatışma öncesinde, sırasında ve sonrasında dünyadaki kültürel mirasları korumak için gerekli tüm ulusal ve uluslararası faaliyetleri gerçekleştirmek veya bu faaliyetlere destek vermek,
 • Türk sivil ve kamu otoriteleri, NATO ve Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında çatışma sonrasında Barış Gücü olarak görev yapan Türk güvenlik güçleri (polis, jandarma) ve Türk Silahlı Kuvetleriyle işbirliği yaratarak onlara çatışmalarda kültürel mirasın korunması için danışmanlık hizmeti vermek
 • Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası destek ve fon bulmak amacıyla projeler hazırlamak ve yönetmek

 • Ana Sayfa | Misyon | Üyelerimiz | Örnekler
  Tarihçe | Etkinlikler | Dökümanlar | Linkler

  İletişim Bilgileri
   
  Tüm Hakları Saklıdır ©2006 KUMID Designed by Emrah Ömüriş