DERGİ HAKKINDA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ
DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING

YAYIN SAHİBİ
OWNER OF PUBLICATION
Prof. Dr. Kerim KÜÇÜK (DEKAN)


Yönetim Yeri

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, 35160, İZMİR

Derginin Amacı ve Kapsamı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD), fen ve mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe İngilizcedir.

Fen ve Mühendislik Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yayını olup 1999 dan bu yana yayın hayatındadır. Fen ve mühendislik bilimlerinin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan araştırma makalesi türündeki çalışmalara, çağrılı tarama makalelerine ve analitik ve nümerik çözümleri içeren teknik notlara yer verilmektedir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir. Fen ve Mühendislik Dergisi, yılda üç defa (Ocak, Mayıs ve Eylül) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde (http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/) taranmaktadır.

Makalelerin Gönderilmesi

Yayınlanması istemi ile dergimize gönderilecek yazılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi(DEU FMD)’ nin yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına web sayfası üzerinden veya DergiPark sistemi üzerindeki sayfamızdan ulaşılabilir. Yazarların yayınlanmasını istedikleri makalelerini DergiPark sistemi üzerindeki sayfamızdan sisteme yüklemeleri gerekmektedir. DergiPark üzerindeki sayfamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://dergipark.gov.tr/deumffmd

 

Dergi Baş Editörü
Doç. Dr. Gülseren KARABAY
FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, 35160, İZMİR.
Tel : +90 232 301 77 13  Fax : +90 232 301 77 50
E-posta: fmdergi@deu.edu.tr
Web : http://web.deu.edu.tr/fmd/
http://dergipark.gov.tr/deumffmd


Yayın Politikası

Odak ve kapsam

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi; Fen ve Mühendislik alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış araştırma makalelerini ve davetli tarama makalelerini Türkçe ve İngilizce olarak kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Telif Hakkı
Dergiye sunulan yazılar daha önce yayımlanmamış, başka yerde sunulmamış olmalıdır. Yazıların dergiye sunulması ile birlikte yazarlar, yazının telif haklarını yayımcıya (FMD) devrettiklerini kabul ederler. Her türlü ticari amaç ve doküman dağıtımı şeklinde toplu çoğaltma işlemleri için yayımcının izninin alınması gerekmektedir.

Açık Erişim Politikası
Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.