Cilt: 23, Sayı 68 - Mayıs 2021

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

BAŞ EDİTÖRDEN

YAYIN KURULU

İÇİNDEKİLER

Siyam Sinir Ağlarını Kullanarak Türk İşaret Dilindeki Rakamların Tanımlanması
Recognition of the Digits in Turkish Sign Language using Siamese Neural Networks
Mesut Toğaçar, Zafer Cömert, Burhan Ergen

Güvenli Çalışma Ortamları İçin Radyasyon Riskinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Radiation Risk for Safe Working Environments
Ezgi Yörük, N. Füsun Çam, Buket Canbaz Öztürk

Endüstriyel Topraklardaki PAH Kirliliğinin UVC Uygulamalarıyla Gideriminde Katkı Maddesi Kullanımının Etkileri
The Effects of the Use of Additives in the Removal of PAH Pollution from Industrial Soils with UVC Applications
Burcu Şengül, Gizem Eker Şanlı

Geri dönüşüm sürecinde kusurlu yeniden üretim durumu için yeni bir envanter modeli
A new inventory model for re-production with imperfect items in recycling process
Ramazan Eroğlu, Erdal Aydemir

Çapraz Konfigürasyonunun Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçevelerin Tasarımına ve Dinamik Performansına Etkisi
Effect of Braced Configuration on Design and Dynamic Performance of Concentrically Braced Frames
Mehmet Bakır Bozkurt, Özer Zeybek

Low-Voltage and Low-Power Analog Multiplier/Divider Using OTA Based on DTMOS Transistor
DTMOS Transistör Tabanlı OTA Kullanan Düşük-Gerilimli ve Düşük-Güçlü Analog Çarpıcı/Bölücü
Melih Yıldırım

Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama
Vehicle Powertrain Connected Green Routing for Hybrid and Electrified Vehicles
Orkun Karabaşoğlu

Entropi Ölçülerinin Kestirim Başarımının İncelenmesi
Performance Investigation of the Entropy Measures Estimations
Özge Canlı, Serkan Günel

Design of A Wireless Power Transfer Converter with LC/S Compensation for Electrical Vehicle Battery Charge Applications
Elektrikli Araç Batarya Şarj Uygulamaları için LC/S Kompanzasyonlu Bir Kablosuz Güç Transferi Dönüştürücüsünün Tasarımı
Sevilay Cetin, Veli Yenil

Çoklu Füze Sistemleri için Güdüm Algoritması Tasarımı
Guidance Algorithm Design for Multi-Missile Systems
Raziye Tekin, Koray Savaş Erer

Sulardan Vitamin Arıtımı: Nikotinik Asit Adsorpsiyonu
Purification of Vitamins from Waters: Nicotinic Acid Adsorption
Elif Çalışkan Salihi, Selçuk Mirza Terzi, Sinem Göktürk

Çok Katlı Yapılarda Kritik Deprem Doğrultusunun Belirlenmesi
Determination of earthquake critical angle direction in multistory structures
Burcu Ayar, Ahmet Anıl Dindar

Bazı Dioksaborepin Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivite Tayini
Synthesis of Some Dioxaborepine Derivatives and Determination of Antimicrobial Activity
Meryem Pir

Denizli Buldan Barajı Sarıgöl Sulaması İsale Hattı Su Darbesi Analizleri
Water Hammer Analyses of the Denizli Buldan Dam - Sarıgöl Irrigation Pipeline
Aslı Bor

Glokom Hastalığının Evrişimli Sinir Ağı Mimarileri ile Tespiti
Diagnosis of Glaucoma Disease using Convolutional Neural Network Architectures
Murat Uçar

Sayısal Görüntülerin Telif Hakkının Korunması İçin İris Tabanlı Biyometrik Damgalama Yaklaşımı
Iris-Based Biometric Watermarking Approach for Copyright Protection of Digital Images
Şeyma Yücel Altay, Güzin Ulutaş

Comparative Assessment of Biogas Production Potential of the Most Abundant Agroresidues in Turkey
Türkiye'deki Yaygın Tarımsal Atıkların Biyogaz Üretim Potansiyelinin Değerlendirmesi
Emine Gözde Özbayram, Orhan İnce

Performance Investigation of On-Grid Solar Photovoltaic System in Eskişehir/Turkey
Eskişehir’de Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemin Performans Araştırması
Hussein Kerow Adan, Ümmühan Başaran Filik

An Investigation on the Cooling System of Synchronous Motor for Electric Buses
Elektrikli Otobüsler için Senkron Motoru Soğutma Sistemi Üzerine Bir Araştırma
Mohammad Bashjaweesh, Omran Mansour, Gamze Gediz Ilis

Zemin ve Deprem Parametrelerinden İvme Azalım İlişkisi
Attenuation Relationship for Peak Horizontal Acceleration from Ground and Earthquake Parameters
Osman Uyanık, Nevbahar Ekin, Onur Çoşkun

Rodamin 123 Etiketli Bor Nitrür Nanoparçacıklarının Karakterizasyonu ve in vitro Biyogörüntüleme Potansiyelinin Araştırılması
Characterization of Rhodamine 123-Labeled Boron Nitride Nanoparticles and Investigation of in vitro Bioimaging Potential
Erdal Eroğlu

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Tedarikçi Seçimi; Bir Traktör Fabrikası Örneği
Supplier Selection With Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Techniques: An Example Of Tractor Factory
Fatmanur Çelik, Gültekin Çağıl

Kısmi Gölgelenme Durumundaki Seri Bağlı Fotovoltaik (FV) Panellerde Bypass Diyotunun Kullanılmasının Sistem Gücü Üzerine Etkisi
The Effect of Using Bypass Diode in Series Connected Photovoltaic (PV) Panels on System Power in Partial Shading Condition
Akif Karafil

Relation Between Extended Stirling Numbers and q-B-splines
Genişletilmiş Stirling Sayıları ve q-B-spline Fonksiyonları Arasındaki İlişki
Gülter Budakçı

Hurda Elleçleme Makinası Kaldırma Ve Kırma Bomunun Sonlu Elemanlar Analizi Yöntemi İle Optimizasyonu
Optimization of Scrap Handling Machine Lifting and Breaking Boom by Finite Element Analysis Method
Ramazan Şan, Mine Demirsoy

Plastik Şekil Değişimine Uğramış Otomobil Rotunun Yorulma Davranışının Deneysel ve Sayısal Analizi
Experimental and Numerical Fatigue Behavior Analysis of a Plastically Deformed Automobile Tie Rod
Işın Naz Budak, Mahmut Pekedis

S-curve Motion Profile Design for Vibration Control of Single Link Flexible Manipulator
Tek Eksen Esnek Manipülatörün Titreşim Kontrolü için S-eğrisi Hareket Profili Tasarımı
Murat Akdağ, Hayrettin Şen

Prediction of Crime Occurrence in case of Scarcity of Labeled Data
Etiketlenmiş Verilerin Kıtlığı Durumunda Suç Oluşumunun Tahmini
Volkan Kiranoglu, Goksu Tuysuzoglu, Elife Ozturk Kiyak

Numerical and Experimental Modal Analysis of Wheels of Solaris 10 Solar Car and Parametric Design of Lightweight EV Wheel
Solaris 10 Güneş Arabası Jantının Deneysel ve Teorik Modal Analizi ve Elektrikli Araç Jantının Parametrik Tasarım ile Hafifleştirilmesi
Yasemin Nur Aydın, Talha Batuhan Korkut, Onur Özaydın, Elvan Armakan, Gözde Sarı, Aytaç Gören

Investigation the air permeability of single jersey fabrics obtained from ring yarns produced by different twist coefficients under constant and rasing pressure difference
Farklı büküm katsayılarıyla üretilen ring ipliklerden elde edilen süprem kumaşların sabit ve artan basınç farkında hava geçirgenliğinin araştırılması
Züleyha Değirmenci,Ebru Çoruh

ARKA KAPAK