YAZARLAR İÇİN BİLGİ SAYFASI

 

Dergimizin Yayın İlkeleri

Dergimizde yayınlanacak makaleler, 'Yayın İlkeleri' sayfasında verilen kurallara uygun olarak Microsoft Word programında hazırlanmalıdır. Yazım kolaylığı sağlamak için dergimiz yazım kurallarına göre Microsoft Word için hazırlanmış makale yazım şablonunu buradan indirebilirsiniz.

      ..| Yazım Şablonu

Makalenin Dergimize İletilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD) olarak makale kabulü DergiPark sistemi üzerinden yapılmaktadır. DergiPark üzerindeki sayfamıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://dergipark.gov.tr/deumffmd

Makaleler Nasıl Değerlendiriliyor?

Tüm yazılar, kör hakemli değerlendirme sürecinden geçirilir. Bunun için konusunda uzman en az iki adet hakem makaleyi  değerlendirmek üzere atanır. En az iki hakemin olumlu görüşü makale yayın için kabul edilir. İki olumsuz görüş ile makale reddedilir. Bir kabul, bir ret değerlendirme raporu olması durumunda makale için üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem görüşü ile makale reddedilirken, iki olumlu hakem görüşü ile makale kabul edilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan düzeltmeleri yapmak ve derginin yazım şablonuna göre yazılarını düzenlemekle yükümlüdürler. Dergi yazım kuralları aynı zamanda baskı formatıdır. Bu nedenle yazım kurallarının yazar veya yazarlarca dikkatle uygulanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, yazarlara geri gönderilecektir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde dil ve yazım ile ilgili uygun düzeltmeleri yapma hakkını saklı tutar. Kabul olan makale basım ve yayım için gerekli düzenlemeler yapılıp, dergiye son hali ile ulaştırıldıktan sonra uygun sayıda basılmak üzere sıraya alınır.

Yazım Kuralları

Makale gönderme aşamasında yazarlar öncelikle kör hakemlik için gerekli dosyaları yükleyeceklerdir. Hakemlik süreci sonrasında KABUL olan makaleler, ilk yüklemede boş bırakılması istenilen yazar isimleri, mail, kurum bilgisi vb. boş bırakılan bilgiler doldurulup, hakemlerin kabul ettiği düzenlenmiş son hali ile, basım ve yayıma hazır formatta  yazar tarafından sisteme tekrar yüklenecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra makaleler yayın için sıraya alınacak ve  DOI ve sayfa numaraları belirlenecektir.

DergiPark' tan makale gönderme aşamasında sisteme yüklenecek dosyalar; 
1. Yayın şablonuna uygun, yazar, kurum, e-mail bilgisi bulunmayan tam metin dosya (Kör hakemlik için)
2. Yayın şablonuna uygun, yazar, kurum, e-mail bilgisi bulunmayan Türkçe-İngilizce öz dosyası (Kör hakemlik için)
3.  Tüm yazarlarca imzalanmış, elle doldurulmuş telif hakkı devir formu dosyası
4. Tüm yazarlarca imzalanmış, elle doldurulmuş makale basım istek dilekçesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi yazım kuralları ve şablon metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DEU FMD Makale Yazım Kuralları ve Şablonu