Cilt: 1 Sayı: 1 - Ocak 1999

 

ÇOK SİLİNDİRLİ BİR MOTORDA EMME VE EGZOZ SİSTEMİ GEOMETRİSİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF GEOMETRIES OF INLET AND EXHAUST SYSTEMS ON THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF A MULTICYLINDER ENGINE
Uğur KESGİN

GERMENCİK (AYDIN) JEOTERMAL ALANLARININ HİDROJEOKİMYASAL AÇIDAN İNCELENMESİ
HYDROGEOCHEMICAL INVESTIGATION OF THE GERMENCİK (AYDIN) GEOTHERMAL FIELDS
Şevki FİLİZ, Gültekin TARCAN, Ünsal GEMİCİ

BASİT U TİPİ ŞEBİNKARAHİSAR(Giresun)BÖLGESİ SÜLFİDLİ VE SÜLFATLI CEVHERLERİNDE KÜKÜRT İZOTOPLARI
SULFUR ISOTOPES IN SULFIDE AND SULFATE BEARING MINERALIZATIONS OF ŞEBİNKARAHİSAR(Giresun)REGION
İsmet ÖZGENÇ

DAL ŞEBEKELERDE EN EKONOMİK GÜZERGAHIN BULUNMASI İÇİN BİR YÖNTEM
AN ALGORITHM FOR ECONOMICALY EFFICIENT LAYOUT BRANCHED PIPELINE SYSTEM
Birol KAYA