Cilt: 5 Sayı: 3 - Ekim 2003

 

BATARYA TİPİ KATI-SIVI EKSTRAKSİYON SİSTEMİNDE SICAK SU İLE ÇAY ARTIKLARINDAN KAFEİN EKSTRAKSİYONU: PROSES OPTİMİZASYONU VE MODELLENMESİ
EXTRACTION OF CAFFEINE FROM TEA RESIDUE BY HOT WATER USING BATTERY TYPE SOLID-LIQUID EXTRACTION SYSTEM: PROCESS OPTIMIZATION AND MODELING
Aynur ŞENOL

ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ KİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITIMI
TREATMENT OF OLIVE OIL MILL WASTEWATERS WITH CHEMICAL TREATMENT METHODS
Ezgi OKTAV, Ebru ÇOKAY ÇATALKAYA, Füsun ŞENGÜL

DARBELİ YÜKSEK AKIMLARDA LED’İN ANAHTARLAMA SÜRELERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF LED's SWITCHING TIMES AT PULSED HIGH CURRENTS
Erdem ÖZÜTÜRK

AKTİF FİLTRELER İÇİN DEVRE ELEMANI DEĞERLERİNİN KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI KULLANARAK SEÇİMİ
COMPONENT VALUE SELECTION FOR ACTIVE FILTERS USING ANT COLONY ALGORITHM
Adem KALINLI

MEDVR: TIPTA BİR GELİŞTİRİLMİŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI VE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
MEDVR: AN AUGMENTED REALITY APPLICATION IN MEDICINE AND FACTORS ON SUCCESS
Ahmet ÖZKURT

TENSÖRIYEL DEĞİŞKENLER KULLANARAK LAGRANGE, HAMILTON FORMALİZMLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİNE UYGULANMASI VE FARKLI DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİNİN ELDE EDİLMESİ: KOORDİNAT SİSTEMLERİNDEN BAĞIMSIZ YAKLAŞIM
APPLICATION OF LAGRANGE, HAMILTON FORMALISMS TO AN ELECTRICAL CIRCUIT USING TENSORIAL VARIABLES AND OBTAINING DIFFERENT FORMS OF SYSTEM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS: COORDINATE FREE APPROACH
Cem CİVELEK

ÇOK AMAÇLI MAKİNA SIRALAMA PROBLEMİ İÇİN BİR BULANIK GÜÇLÜ METOD
A FUZZY ROBUST METHOD FOR THE MULTI-GOAL MACHINE SEQUENCING PROBLEM
Orhan TÜRKBEY

METALİK MADEN ATIĞI TAŞIYAN GÖMÜLÜ BORU HATTININ ÖZDİRENÇ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF BURIED METAL WASTE TAILING DISCHARGE PIPELINE BY RESISTIVITY METHOD
Derman DONDURUR, Coşkun SARI

ISPARTA SİSMOGRAF İSTASYONU ALTINDAKİ KABUK YAPISININ BELİRLENMESİ
DETERMOINATION OF THE CRUSTEL STRUCTURE BENEATH THE ISPARTA SEISMOGRAPH STATION
Ü.Yalçın KALYONCUOĞLU, M.Fırat ÖZER

SİSMİK ARAZİ VERİLERİ ÜZERİNDE SPEKTRUM ÇALIŞMALARI VE LİTOLOLOJİK YAKLAŞIMLAR
SPECTRUAL STUDIES AND LITHOLOGICAL APPROACHES ON SEISMIC FIELD DATA
Yasemin DUMAN, Züheyr. KAMACI

ARMUTALANI (MARMARİS-MUĞLA) BELDESİNİN YERLEŞİM ALANININ JEOTEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
GEOTECHNICAL ASSESSMENT OF THE ARMUTALANI SETTLEMENT AREA (MARMARİS-MUĞLA)
M.Yalçın KOCA, Cem KINCAL

MUĞLA–MİLAS BÖLGESİ ALBİT CEVHERİNDEN AĞIR MİNERALLERİN FLOTASYON İLE UZAKLAŞTIRILMASI
REMOVAL OF MICA AND HEAVY MINERALS FROM ALBITE OF MUĞLA-MILAS DISTRICT BY FLOTATION
Abdullah SEYRANKAYA