Cilt: 6 Sayı: 1 - Ocak 2004

 

GERİYE YAYILMA YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK ELASTİK KİRİŞLERİN STATİK VE DİNAMİK ANALİZİ
STATIC AND DINAMIC ANALYSIS OF ELASTIC BEAMS BY BACK-PROPAGATION ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Ömer CİVALEK, Hikmet Hüseyin ÇATAL

KABLOLU SİSTEMLERİN GEOMETRİK NONLİNEER STATİK HESABI
GEOMETRICAL NONLINEAR STATIC ANALYSIS OF CABLE STRUCTURES
Ayhan NUHOĞLU

TONOZ BİÇİMLİ ÇİFT KATLI UZAY KAFES SİSTEMLERİN -ÇEŞİTLİ KRİTERLER AÇISINDAN-ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A SEARCH FOR THE EFFECTIVENESS COMPARISION-BY VARIOUS CRITERIA-OF VAULT SHAPED DOUBLE LAYERED SPACE TRUSSES
Atilla ORBAY, Kutlu SAVAŞIR

KİRİŞSİZ DÖŞEMELİ BETONARME BİR BİNADA OLUŞAN YATAY DEPLASMANIN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ
ESTIMATION OF LATERAL DISPLACEMENTS IN A REINFORCED CONCRETE STRUCTURE WITH FLATE SLABS BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
İbrahim ÖZSOY, Mahmut FIRAT

YÜKLEME HIZININ BETON BASINÇ DAYANIMINA VE ELASTİSİTE MODÜLÜNE ETKİSİ
THE EFFECT OF LOADING RATE ON COMPRESSIVE STRENGTH AND MODULUS OF ELASTICITY OF CONCRETE
Burak FELEKOĞLU, Selçuk TÜRKEL

AŞIRI DOZDA AKIŞKANLAŞTIRICI KİMYASAL KATKI KULLANIMININ TAZE VE SERTLEŞMİŞ BETONUN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF THE USEOF EXCESSIVE DOSAGES OF CHEMICAL PLASTICIZER ON SOME PROPERTIES OF FRESH AND HARDENED CONCRETE
Selçuk TÜRKEL, Burak FELEKOĞLU

BURULMA PROBLEMLERİNİN SONLU NOKTA SIRALAMA YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ
SOLUTION OF TORSION PROBLEMS USING FINITE POINT COLLOCATION METHOD
Sabahattin AYKAÇ, İzzet Ufuk ÇAĞDAŞ

KRİTİK DÖNEM YÖNTEMLERİ İLE HAZNE HACMİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF RESERVOIR CAPACITY WITH CRITICAL PERIOD METHODS
Erkan HALDEN, Sevinç ÖZKUL

DİFERANSİYEL QUADRATURE METODU İLE DİKDÖRTGEN VE KARE PLAKLARIN STATİK HESABI
THE STATIC ANALYSIS OF RECTENGULAR AND SQUARE PLATES BY THE METHOD OF DIFFERENTIAL QUADRATURE
Ömer CİVALEK, Hikmet Hüseyin ÇATAL

CEBİRSEL KATSAYILI HOMOJEN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN FARK DENKLEMLERİ İLE ÇÖZÜMÜ
SOLUTION OF HOMOGENEOUS DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH ALGEBRAIC COEFFICIENT BY FINITE DIFFERENCE EQUATIONS
Seval ÇATAL

SUYA DOYGUN KUMLARIN DRENAJSIZ KOŞULLARDAKİ DAVRANIŞININ TEKRARLI YÜKLER ALTINDA BURULMALI KESME DENEY ALETİ İLE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF UNDRAINED CYCLIC BEHAVIOUR OF SATURATED SAND IN HOLLOW TORSIONAL SHEAR APPARATUS
Selim ALTUN