Cilt: 1 Sayı: 3 - Ekim 1999

 

YARI RİJİT BAĞLI DÜZLEMSEL ÇERÇEVELERİN NONLİNEER ANALİZİ
NONLINEAR ANALYSIS OF PLANAR FRAMES WITH SEMI-RIGID CONNECTION
Hakan ERDEM

KOMPLEKS GEOMETRİLER İÇİN DÜŞÜK REYNOLDS SAYISINDA 2-BOYUTLU AKIŞ İNCELENMESİ
2-DIMENSIONAL FLOW INVESTIGATION FOR COMPLEX GEOMETRIES AT LOW REYNOLDS NUMBER
Adnan ÖZTÜRK, Ali PINARBAŞI

GÜMRÜK-ÜÇKUYULAR (İZMİR) ARASI SAHİL YOLU TEMEL TABAN ZEMİNİ PARAMETRELERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE DENİZ TABANINDA MEVCUT ZEMİN PROFİLİ
THE STATISTICAL ASSESSMENT OF SUBGRADE-SOIL PARAMETERS OF THE COASTAL WAY BETWEEN GUMRUK AND UCKUYULAR-IZMIR AND DETERMINATION OF SOIL PROFILE AT THE SEA-BED
Mehmet Yalçın KOCA, Halil Recep YILMAZ

KOYULHİSAR Pb-Cu-Zn CEVHERİNİN GUM ARABIC İLE OPTİMUM SELEKTİF FLOTASYON KOŞULLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF OPTIMUM SELECTIVE FLOTATION CONDITIONS OF KOYULHISAR Pb-Cu-Zn ORE BY GUM ARABIC
Yakup CEBECİ , Nevzat ASLAN, İ. SÖNMEZ, A. A. KUVVETLİ

TEK KRİSTAL SİSTEMLERDE ESNEKLİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION ON ELASTIC PROPERTIES OF SINGLE CRYSTAL SYSTEMS
Coşkun İŞÇİ, E. Mine İLK

KAMYON ŞASİLERİNDE ANA PROFİL KALINLIĞININ GERİLMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF THE MAIN PROFILE THICKNESS ON THE STRESSES IN A TRUCK CHASSIS
Çiçek KARAOĞLU

SEFERİHİSAR JEOTERMAL ALANINDA DOĞAL GERİLİM (SP)VE GRAVİTE ÇALIŞMALARI
SELF POTENTIAL AND GRAVITY STUDIES IN THE SEFERIHISAR GEOTHERMAL FIELD
Mahmut G. DRAHO, Coşkun SARI, Müjgan ŞALK