Cilt: 11 Sayı: 3- Ekim 2009 - Cilt: 12 Sayı: 1- Ocak 2010

 

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

İÇİNDEKİLER

YAYIN KURULU

İZMİR KENT MERKEZİNDE KARAYOLU TRAFİĞİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
DETERMINATION OF THE AIR POLLUTION FROM ROAD TRANSPORT IN THE CITY CENTER OF IZMIR
Tolga ELBİR, Abdurrahman BAYRAM, Melik KARA , Hasan ALTIOK, Remzi SEYFİOĞLU, Pınar ERGÜN, Sedef ŞİMŞİR

ADNAN MENDERES HAVAALANI YOLCU VE YÜK TALEPLERİNİN DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN INVESTIGATION BASED ON PASSENGER AND FREIGHT DEMANDS VARIATION OF ADNAN MENDERES AIRPORT
Serhan TANYEL, Ali TOPAL, Çağrı GÖRKEM, Burak ŞENGÖZ, Mustafa ÖZUYSAL

KAZA-OLAY TESPİT ALGORİTMALARINA GENEL BAKIŞ
OVERVIEW OF INCIDENT DETECTION ALGORITHMS
Ilgın YAŞAR

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA TALEP TAHMİNİ VE FİYAT ANALİZLERİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ
PREDICTION OF PUBLIC BUS TRANSPORT DEMAND AND BUS FARE ANALYSES IN URBAN AREAS: AS A DENIZLI CASE STUDY
Cenk OZAN, Halim CEYLAN, Soner HALDENBİLEN, A. Bora YAŞAR

OTOPARK SORUNUNA OTOPARK YÖNETİMİ TEMELİNDE YAKLAŞIMLAR: İZMİR ÖRNEĞİ
PARKING MANAGEMENT BASED APPROACH ON PARKING PROBLEM: EXAMPLE OF IZMIR
Görkem GÜLHAN, Halim CEYLAN

İZMİR ŞEHİR İÇİ YOLLARININ KAYMA DİRENÇLERİNİN TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FRICTION RESISTANCE OFURBAN ROADS OF İZMİR IN TERMS OF TRAFFIC SAFETY
Burak ŞENGÖZ, Serhan TANYEL, Çağrı GÖRKEM, Bülent KAÇMAZ

ULAŞIM KAYNAKLI ÇEVRESEL RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BÜTÜNCÜL BİR YÖNTEM
AN INTEGRATED METHOD TO ASSESS ENVIRONMENTAL RISK OF TRANSPORTATION
Gökdeniz NEŞER

YOL GÜVENLİĞİ GELİŞTİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
APPROACHES FOR ROAD SAFETY IMPROVEMENT EVALUATION
Reşat Utku TURNA, Cumhur AYDINA

ARKA KAPAK