Cilt: 13 Sayı: 3 - Ekim 2011

 

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

İÇİNDEKİLER

YAYIN KURULU

DENİZ SUYUNUN FARKLI TİP ÇİMENTOLARLA YAPILAN HARÇLARA ETKİSİ
THE EFFECTS OF SEA WATER ON THE MORTARS MADE WITH DIFFERENT TYPE OF CEMENTS
Selçuk TÜRKEL, Ebru Erten TARIM

DİYATOMİTLERİN POLİMER KOMPOZİTLERDE KULLANIMI VE DİYATOMİT KATKILI EPOKSİ KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ
THE USE OF DIATOM FRUSTULES ON POLYMERİC COMPOSITES AND THERMAL BEHAVIOR OF FRUSTULES FILLED EPOXY
Elif GÜLTÜRK, Mustafa GÜDEN

İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNİN BÜRO MEKANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE YENİ MEKAN KULLANIM ÖNERİLERİNİN MEDYA YAPILARINDA İNCELENMESİ
THE EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO OFFICE SPACE AND APPLICABILITY OF NEW SPACE USAGE FORMS IN MEDIA BUILDINGS
Hasan BEGEÇ

PETROKİMYA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ GÜNEŞ IŞIĞI İLE OKSİDASYONU
SOLAR OXIDATION OF PETROCHEMICAL INDUSTRY WASTEWATERS
Neval Baycan PARILTI

KESİRLİ FOURIER DÖNÜŞÜMÜNÜN SİMETRİ ÖZELLİKLERİ
SYMMETRY PROPERTIES OF THE FRACTIONAL FOURIER TRANSFORM
Olcay AKAY

TEDARİK ZİNCİRİ AĞI İÇERİSİNDE ÜRETİM PLANLAMA PROBLEMİ İÇİN MELEZ ANALİTİK/BENZETİM ÇÖZÜM YAKLAŞIMI
HYBRID ANALTYIC SIMULATION APPROACH FOR PRODUCTION PLANNING PROBLEM WITHIN SUPPLY CHAIN NETWORK)
Bilge BİLGEN, Cansu Pınar DİKSİREK

ARKA KAPAK