Cilt: 1 Sayı: 2 - Mayıs 2012

 

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

İÇİNDEKİLER

YAYIN KURULU

İZMİRNET İSTASYONLARINDA STANDART SPEKTRAL ORAN YÖNTEMİ KULLANILARAK ZEMİN TRANSFER FONKSİYONLARININ HESAPLANMASI
ESTIMATION OF SOIL TRANSFER FUNCTIONS OF IZMIRNET STATIONS USING BY STANDART SPECTRAL RATIO
Elçin GÖK, Murat KEÇECİOĞLU, Ulubey ÇEKEN, Orhan POLAT

DOĞAL VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ ANAEROBİK ÇAMUR KULLANILARAK METİLEN MAVİ BOYASININ BİYOSORPSİYONU: DENGE, KİNETİK VE TERMODİNAMİK ÇALIŞMALAR
THE BIOSORPTION OF METHYLENE BLUE BY USING NATURAL AND PRETREATED ANAEROBIC SLUDGE: EQUILIBRIUM, KINETIC AND THERMODYNAMIC STUDIES
Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Ülker Aslı GÜLER

HAZAR GÖLÜ CANSUYU VE POMPAJ DEPOLAMALI HES PROJESİ
SUPPORTING HAZAR LAKE FOR LIFE WATER WITH PUMPED STORAGE HEPP
M. Cihat TUNA

JEOTERMAL KAYNAKLI ARSENİĞİN YERALTISUYU VE YÜZEYSELSULARDAKİ JEOKİMYASAL DAVRANIŞI: BİRLİKTE ÇÖKELME, ADSORBSİYON, pH-Eh
GEOCHEMICAL BEHAVIOUR OF ARSENIC FROM GEOTHERMAL RESOURCES IN GROUNDWATER AND SURFACE WATER: CO-PRECIPITATION, ADSORPTION, pH-Eh
Sevgi Tokgöz GÜNEŞ, Cihan GÜNEŞ

ARKA KAPAK