Cilt: 15 Sayı: 43 No: 1 - Ocak 2013

 

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

İÇİNDEKİLER

YAYIN KURULU

İNLER YAYLASI (ŞEBİNKARAHİSAR, DOĞU PONTİDLER) ÜST KRETASE VOLKANO-SEDİMENTER İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ
PLANKTONIC FORAMINIFERAL BIOSTRATIGRAPHY OF THE UPPER CRETACEOUS VOLKANO-SEDIMENTARY SUCCESSIONS IN THE İNLER YAYLASI (ŞEBİNKARAHİSAR-EASTERN PONTIDES)
Bilal SARI

BULANIK MANTIK (FUZZY LOGIC) VE JEOFİZİKTE KULLANIM ALANLARI: SİSMOLOJİ ÖRNEĞİ
FUZZY LOGIC AND APLLICATIONS IN GEOPHYSICS: A SEISMOLOGY EXAMPLE
İlknur KAFTAN, Elif BALKAN, Müjgan ŞALK

SİLİS DUMANI VE UÇUCU KÜL KATKILI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN TAZE BETON ÖZELLİKLERİ VE BASINÇ DAYANIMLARI
FRESH CONCRETE PROPERTIES AND COMPRESSIVE STRENGTH OF SELF COMPACTING CONCRETES WITH SILICA FUME AND FLY ASH
İlhan TOHUMCU, A. Ferhat BİNGÖL

TiC KAPLAMALI TAKIMLA İŞLENEN AISI 303 VE AISI 410 PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION ON MACHINABILITY OF AISI 303 AND AISI 410 STAINLESS STEELS MACHINED BY TiC COATED TIPS
Ersin BAHÇECİ, Alpay ÖZER

X ÇAPRAZLI ÇELİK SİSTEMLERDE BASINÇ ÇUBUĞUNUN ELASTİK BURKULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ELASTIC BUCKLING BEHAVIOUR OF COMPRESSION MEMBER IN X BRACED STEEL SYSTEMS
Mutlu SEÇER, Taner UÇAR

ELASTOMER TÜRÜ POLİMERLER İLE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN DEPOLAMA STABİLİTELERİNİN VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE STORAGE STABILITY AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF ELASTOMERIC POLYMER MODIFIED BITUMINOUS BINDERS
Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, Necati KULOĞLU, Taner ALATAŞ

ARKA KAPAK