Cilt: 2 Sayı: 2 - Mayıs 2000

 

8 BİT GENEL AMAÇLI BİR MİKRODENETLEYİCİNİN ÇOK BÜYÜK ÖLÇEKLİ TÜMLEŞİK DEVRE TEKNOLOJİSİ İLE TASARIMI
VLSI DESIGN OF AN 8 BIT GENERAL PURPOSE MICROCONTROLLER
Nalan Erdaş ÖZKURT, Mustafa GÜNDÜZALP

SLİNGRAM YÖNTEMİYLE ELEKTROMANYETİK ANALOG MODELLEME ÇALIŞMALARI: ÇİZGİSEL İLETKEN MODEL
ANALOGUE MODELING EXPERIMENTS USING ELECTROMAGNETIC SLINGRAM METHOD: A LINEAR CONDUCTIVE MODEL
Derman DONDURUR

GÜLBAHÇE KÖRFEZİ'NİN NEOTEKTONİK YAPISI
THE NEOTECTONIC STRUCTURE OF THE GÜLBAHÇE BAY
Erdeniz ÖZEL, Cem GÜNAY

KAYAÇLARDA KIRILMA TOKLUĞU VE DİĞER MEKANİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
THE RELATIONSHIPS BETWEEN FRACTURE TOUGHNESS AND OTHER MECHANICAL PROPERTIES OF ROCKS
Raşit ALTINDAĞ

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM
A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS
Saim SARAÇ, Cem ŞENSÖĞÜT

SONLU ELEMANLAR ANALİZ YÖNTEMLERİNDE KAYAÇ ŞİŞME ÖZELLİĞİNİN DEFORMASYONLAR VE GERİLMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
CONSIDERATION OF STRESSES AND DEFORMATIONS DUE TO ROCK’S SWELLING IN FINITE ELEMENT ANALYSES
Turgay ONARGAN

MÜNFERİT KUVVETLERE MARUZ PLAKLARDA KALINLIK TAYİNİ
A PRACTICAL METHOD OF DETERMINING THICKNESS OF PLATES SUBJECTED TO INDIVIDUAL END FORCES
Emin GÜLLÜ, Yaşar PALA

DEĞİŞKEN KESİTLİ ANKASTRE TIMOSHENKO KİRİŞİN STATİK STABİLİTE ANALİZİ
STATIC STABILITY ANALYSIS OF A CANTILEVER TIMOSHENKO BEAM WITH VARYING CROSS-SECTION
Binnur GÖREN, Seçil ERİM

GAZ KARIŞIMLARININ İYON NİTRÜRLEME ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GAS MIXTURES ON ION NITRIDING
Ayhan ÇELİK, Mehmet KARAKAN, Akgün ALSARAN

RUTİL ÖRTÜLÜ ELEKTOTLARLA BİRLEŞTİRİLMİŞ C22'NİN KAYNAK BÖLGESİNİN KIRILMA TOKLUĞUNUN İNCELENMESİ VE UYUMSUZLUK (MISMATCH) FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE FRACTURE TOUGHNESS OF C22 WELDED WITH RUTIL COVERED ELECTRODES AND DETERMINATION OF THE MISMATCH FACTOR
Cevdet MERİÇ, Ahmet OKUR

DAĞITIM PROBLEMİNİN OPTİMALLİK KOŞULLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF OPTIMALITY CONDITIONS OF THE TRANSPORTATION PROBLEM
Süleyman ŞAFAK

BİLGİSAYARDA BİR GİYSİ TASARIM PROGRAMI OLUŞTURULMASI
DEVELOPMENT OF A COMPUTER AIDED GARMENT DESIGN PROGRAM
Ender Yazgan BULGUN, Güngör BAŞER