Cilt: 17 Sayı: 51 No: 3 - Eylül 2015

 

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

İÇİNDEKİLER

YAYIN KURULU

BETONARME YAPILARDA DOLGU DUVAR-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF INFILL WALL-FRAME INTERACTION IN RC STRUCTURES
Onur ÖZTÜRKOĞLU, Taner UÇAR, Yusuf YEŞİLCE

MERKEZİ SINAVLAR İÇİN GENETİK ALGORİTMALAR İLE EN İYİ OTURMA PLANI
BEST SEATING PLAN FOR CENTERAL EXAMS USING GENETIC ALGORIHTMS
Faruk BULUT, Şeyda SUBAŞI

FREE VIBRATION ANALYSIS OF TIMOSHENKO MULTI-SPAN BEAM CARRYING MULTIPLE POINT MASSES
ÇOK SAYIDA TOPAKLANMIŞ KÜTLE TAŞIYAN ÇOK AÇIKLIKLI TIMOSHENKO KİRİŞİNİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
Yusuf YEŞİLCE

BALYA METEOROLOJİ İSTASYONU VERİLERİ KULLANILARAK WEİBULL FONKSİYONU PARAMETRELERİNİN 6 FARKLI METODLA BELİRLENMESİ
ESTIMATION OF WEIBULL FUNCTION PARAMETERS USING SIX DIFFeRENT METHODS WITH BALIKESİR-BALYA WEATHER STATION DATA
Alp KARADENİZ, Mehmet Kubilay EKER

NEOLİBERAL KENTLEŞMENİN MEKANSAL TEZAHÜRLERİNDEN BİRİ OLARAK REZİDANSLAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ
RESIDENCES AS SPATIAL MANIFESTATION OF NEOLIBERAL URBANIZATION: THE CASE OF ISTANBUL
Eylem BAL

YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA SOSYAL BİLİNCİN ARTILRILMASI; İSEM: IZMIR YENİLENEBİLİR ENERJİ MÜZESİ
ISEM RISING SOCIAL CONSCIOUSNESS IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY; İZMİR SUSTAINABLE ENERGY MUSEUM
Gülden KÖKTÜRK, Hümeyra Birol AKKURT, Ayça TOKUÇ

ARKA KAPAK