Cilt: 19, Sayı 57 - Eylül 2017

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

BAŞ EDİTÖRDEN

YAYIN KURULU

İÇİNDEKİLER

CLASSIFICATION OF SHORT-TEXTS BY UTILIZING AN EXTERNAL KNOWLEDGE SOURCE
KISA-METİNLERİN HARİCİ BİR BİLGİ KAYNAĞINDAN FAYDALANILARAK SINIFLANDIRILMASI
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195762
Mert CALISAN, C. Okan SAKAR

MONTMORİLLONİT MİNERAL KAYACI KULLANILARAK ÇÖZELTİLERDEN KROM (III) İYONLARININ GİDERİMİ VE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELEMESİ
THE REMOVAL OF CHROMIUM (III) IONS FROM SOLUTIONS AND EXAMINATION OF EFFECTIG PARAMETERS BY USING MONTMORILLONIT MINERAL CLAYS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195763
Şahset İRDEMEZ, Fatma EKMEKYAPAR TORUN, Gül DURMUŞ

SPACELİKE REGLE YÜZEYLERİN FRENET ÇATILARI VE FRENET İNVARYANTLARI
FRENET FRAMES AND FRENET INVARIANTS OF SPACELIKE RULED SURFACES
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195764
Mehmet ÖNDER, Hasan Hüseyin UĞURLU

ALGILANMASI GÜÇ OLAN DEĞİŞİMLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN RESİM TELESKOBU ÇALIŞMALARININ ANALİZ ÇALIŞMALARI
THE ANALYSIS WORK OF THE IMAGE TELESCOPE WORKS FOR CHANGES TO APPEAR ISSUE OF  PERCEPTION OF POWER
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195765
Abdullah Asım YILMAZ, Mehmet Serdar GÜZEL, İman ASKERBEYLİ

LOAD DİSPATCH FOR A POWER SYSTEM İN TERMS OF ECONOMY AND ENVİRONMENT BY USİNG VIKOR METHOD
VIKOR YÖNTEMI ILE GÜÇ SISTEMI IÇIN EKONOMI VE ÇEVRE YÖNÜNDEN YÜK DAĞITIMI
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195766
Özge Pınar AKKAŞ, Yağmur ARIKAN, Ertuğrul ÇAM

KNOWLEDGE EMBEDDED AUTOMATİC MODEL GENERATION IN MICROWAVE DESIGN USING KNOWLEDGE BASED ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
MIKRODALGA TASARIMINDA BİLGİ TABANLI YAPAY SİNİR AĞLARINI KULLANARAK BİLGİNİN GÖMÜLDÜĞÜ OTOMATİK MODEL ÜRETİMİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195767
Murat SIMSEK

BOR MİNERALİ VE UÇUCU KÜL İÇEREN HARÇLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN VE SÜLFATA DAYANIKLILIĞININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE MECHANICAL CHARACTERISTICS AND SULFATE RESISTANCE OF THE MORTARS CONTAINING BORON MINERAL AND FLY ASH
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195768
Tuğçe GEZMEN, Selçuk TÜRKEL

ÇİZGE VERİ TABANI KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN YAZILIM LİSANS YÖNETİMİ AMAÇLI VERİ GÖRSELLEŞTİRMESİ UYGULAMASI: BİGLOGVİS
DATA VISUALIZATION APPLICATION FOR SOFTWARE LICENSE MANAGEMENT BY UTILIZING GRAPH DATABASE: BIGLOGVIS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195769
Gizem Nur KARAGÖZ, Murat KOMESLİ

TAM-ÇİFT-YÖNLÜ AF RÖLE SEÇİM SİSTEMLERİNİN NAKAGAMİ-M KANALLARDAKİ PERFORMANSI
PERFORMANCE OF FULL-DUPLEX AF RELAY SELECTION SYSTEMS OVER NAKAGAMI-M CHANNELS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195770
Asil KOÇ, İbrahim ALTUNBAŞ

SİNTER MAKİNESİNİN ÖRÜNTÜ TANIMA TABANLI OTOMATİK HIZ KONTROLÜ
AUTOMATICALLY SINTER MACHINE SPEED CONTROL WITH PATTERN RECOGNITION BASED SYSTEM
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195671
Ahmet BEŞKARDEŞ, Merve ERKINAY ÖZDEMİR

TİPİK BİR ÇELİK ENDÜSTRİ YAPISINDA ÇAPRAZLI PERDE TİPİNİN DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ
THE EFFECT OF BRACING TYPE ON SEISMIC PERFORMANCE OF A TYPICAL INDUSTRIAL STEEL STRUCTURE
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195772
Kaan TÜRKER, İbrahim LEKESİZ

PERFORMANCE OF PSO BASED CLASSİCAL AND INTELLİGENT CONTROLLERS FOR WATER LEVEL CONTROL OF A STEAM GENERATOR
BUHAR GENERATÖRÜNÜN SU SEVIYESI DENETIMI IÇIN PSO TEMELLI KLASIK VE AKILLI DENETLEYICILERIN PERFORMANSI
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195773
Emre ÖZKOP, İsmail Hakkı ALTAŞ

SCHUR COMPLEMENTS OF BLOCK KRONECKER PRODUCTS
BLOK KRONECKER ÇARPIMLARIN SCHUR TAMAMLAYICILARI
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195774
Mustafa ÖZEL

TARABYA VE İSTİNYE KOYLARI’NDA ÜÇ BOYUTLU AKINTI YAPISININ YILLIK ÖLÇEKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THREE DIMENSIONAL FLOW STRUCTURE OF TARABYA BAY AND İSTİNYE BAY ON ANNUAL SCALE
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195775
Mehmet ÖZTÜRK

OLFAKTOMETRİK YÖNTEM İLE ATIKSU ARITMA TESİSİ ÜNİTELERİNDE KOKU DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMİNATION OF ODOR LEVELS IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS BY OLFACTOMETRIC METHOD
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195776
Kadir ULUTAŞ, Hakan PEKEY, Selami DEMİR, Faruk DİNÇER

TAŞIT KAVRAMASI ÇEYREK MODELİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPISAL DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF STRUCTURAL BEHAVIOR OF AN AUTOMOTIVE CLUTCH BASED ON QUARTER MODEL BY USING FINITE ELEMENT METHOD
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195777
Mustafa Umut KARAOĞLAN, Gökçem ÇAPAR, Zeki Can KAYNAK, Nusret Sefa KURALAY

BAĞLAMSAL DOĞRULAMA İÇİN BİR YAZILIM TASARIM ŞABLONU
A SOFTWARE DESIGN PATTERN FOR CONTEXTUAL VALIDATION
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195778
Tuğkan TUĞLULAR

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI YAPILMIŞ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ ISI AKIŞININ MODELLEMESİ VE PRATİK DOĞRULAMASI
PRACTICAL VALIDATION AND HEAT FLOW MODELING OF FSW’ED ALUMINUM ALLOYS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195779
Atilla SAVAŞ, Mehmet Turgay PAMUK

BENDING ANALYSIS OF BILATERALLY CLAMPED THICK CROSS-PLY COMPOSITE PLATES
KARŞILIKLI KENARLARI ANKASTRE ÇAPRAZ DİZİLİMLİ KALIN KOMPOZİT PLAKLARIN EĞİLME ANALİZİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195780
Veysel ALANKAYA

NEM-ALICI VE BUHARLAŞMA-SOĞUTMALI HAVA ŞARTLANDIRMA SİSTEMLERİNİN ÇAY FABRİKALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
THERMODYNAMIC ANALYSIS THE USAGE OF AIR CONDITIONING SYSTEMS WITH DEHUMIDIFIER AND EVAPORATIVE-COOLING CAPABILITIES IN TEA PLANTS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195781
Betül SARAÇ

IMPROVEMENT OF STABILITY OF HYDROGEN PEROXIDE USING ETHYLENE GLYCOL
HİDROJEN PEROKSİTİN KARARLILIĞININ ETİLEN GLİKOL KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE ERGUN TESTİ İLE VERİLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMESİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195782
Ersin Yener YAZICI

DURSUNBEY (BALIKESİR)- FOÇA (İZMİR) ERKEN-ORTA MİYOSEN VOLKANİKLERİNİN İZOTOP JEOKİMYASI
ISOTOPE GEOCHEMISTRY OF THE EARLY-MIDDLE MIOCENE DURSUNBEY (BALIKESIR)-FOÇA (IZMIR) VOLCANICS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195783
Altuğ HASÖZBEK

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KÜMELERİN ÖNEMİ: BOLU İLİ İÇİN UYGULAMA
THE IMPORTANCE OF LOGISTICS CLUSTERING FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A CASE STUDY OF BOLU
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195784
H. Giray REŞAT

AKCİĞER KANSERİ VERİLERİNİN KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İÇİN VERİ AMBARINDA SAKLANMASI
STORAGE OF LUNG CANCER DATA IN DATA WAREHOUSE FOR DECISION SUPPORT SYSTEMS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195785
Canan Eren ATAY, Ezgi DEMİR

ISI DEĞİŞTİRİCİLİ HAVA SIZDIRMALI GÜNEŞ TOPLAYICILARININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELEMESI
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF TRANSPIRED SOLAR AIR COLLECTOR COUPLED TO A HEAT EXCHANGER
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195786
Hacer AKHAN, Doğan ERYENER

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF BLEND RATIO ON PERMEABILITY PROPERTIES OF CASHMERE/COTTON KNITTED FABRICS
KARIŞIM ORANININ KAŞMİR/PAMUK ÖRGÜ KUMAŞLARDA GEÇİRGENLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195787
H. İbrahim ÇELİK, H. Kübra KAYNAK

İKİ AYRIK ÇİFT YILDIZ XY ANT VE HD 295082’NİN İLK FOTOMETRİK ÇÖZÜMLERİ
FIRST PHOTOMETRIC SOLUTIONS OF TWO DETACHED BINARIES: XY ANT AND HD 295082
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195788
Derya SÜRGİT

ŞEHİR İÇİ TÜNEL İNŞAATLARINDAKİ KAZILARDA PATLATMA TASARIMI VE TİTREŞİM MODELLEMESİ
BLASTING DESIGN AND VIBRATION MODELLING IN URBAN TUNNEL EXCAVATIONS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195789
Kerim KÜÇÜK, C.Okay AKSOY

AÇIK İŞLETMELERDE BANTLI KONVEYÖR NAKLİYE SİSTEMİNİN DEĞİŞEN KAPASİTE VE TAŞIMA MESAFESİNE BAĞLI EKONOMİK ANALİZİ
ECONOMIC ANALYSIS OF BELT CONVEYOR SYSTEM IN OPEN PIT MINES RELATED TO CHANGING CAPACITY AND TRANSPORTATION DISTANCE
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195790
Tahir MALLI, Alper GÖNEN

ARKA KAPAK