Roka Ekibi

Roka ekibi, RoboCup turnuvalarında kullanılan yapay zeka ve görüntü işleme aşamalarıyla ilgilenmektedir. RoboCup 1997 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan olimpiyat ölçeğinde yarışmalar ve bir sempozyumdan oluşan bilimsel bir organizasyondur. Yerden sahayı tam olarak görecek şekilde konumlandırılmış kameradan alınan görüntüleri işleyerek ekibimiz tarafından hazırlanan yazılımlarla
robotların penaltı atma, top sürme, paslaşma gibi görevleri yerine getirmesi beklenmekte ve yapılmaktadır. Çalışma, savunma ve hücum gibi stratejik görevleri yerine getirmesi sağlanacak şekilde ilerleyecektir. Robotların mekanik ve elektronik sistemleri danışman hocamız Doç. Dr. Ahmet ÖZKURT tarafından hazırlanmıştır. Ekip sadece yazılım geliştirme alanında çalışmalarını yapmaktadır.


ROKA Ekibi Çalışması Akış Diyagramı 

Stratejilerin Belirlenmesi


Stratejinin belirlenmesi için robotlardan alınan konumların değerlendirilmesiyle işlenen bilgilerin öncelikle robotların hücum, savunma, kaleci ya da boş konumlarından hangisinde olacağı belirlenir (role detection).
Belirlenen görev bilgileriyle yazılımda hazırlanmış olan strateji koşullarına göre otonom olarak robotlar maçın ilerlemesini sağlamaktadır.
Mekanik ve elektronik tasarım başka bir çalışma alanına dahil olduğu için ekibimiz projelerinde yazılım ve yapay zeka üzerine çalışılmaktadır. 


RoboCup Penaltı Sahası Üstten Görünüm


RoboCup Top Sürme Sahası Üstten Görünüm

ROKA EKİBİNİN YARIŞMALARI VE BAŞARILARI
31 Ekim – 1 Kasım 2019 tarihlerinde Yaşar Üniversitesinde düzenlenen
ASYU (Akıllı Sistemler ve Yenilikler Konferansı)’nda düzenlenen ve konferans
tarihinde ilklerden olan RoboCup turnuvasında ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etmiştir.ASYU 2109 Yarışma Görseli