III. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ

16-19 KASIM 2005

İZMİR

Anasayfa | Genel | Amaç | Ana Konular | Takvim | Program | Metin Yazım Kuralları | Konaklama | | Fotograflar | İletişim

 

KONGRENİN AMACI

        İzmir Buca Belediyesi, D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği işbirliği ile düzenlenen bu kongre ülkemizde yaşlılıkla ilgili konularda çalışan bilim insanı, yerel yönetici, uzman ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni görüşleri tartışma ve yayma doğrultusunda bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır.

        Yaşlı nüfusun dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı biçimde artması, bu kimselerin sosyal, ekonomik, psikolojik ve fizyolojik sorunlarının gittikçe ağırlaşması, yaşlılık konusunun zaman yitirmeden ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler ve kentleşmenin getirdiği değişimler yaşlılığın bir sorun olarak görülmesine yol açmış, aile kurumundaki ve toplumsal yapıdaki değişmelerden de yine en çok etkilenen grup yaşlılar olmuştur.

        Ülkemiz yaşlılarının sorunlarını kapsamlı, bilinçli ve bilimselliğe dayalı biçimde ele alan “Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği” (YASAD) Mart 1998’de Ankara’da kurulmuştur. Yaşlılık döneminin rahat ve huzur içinde geçirilebilmesine olanak sağlayabilmek için çeşitli disiplinleri bir araya getirerek, yaşlıların yüz yüze olduğu sorunların çözümüne yönelik araştırma ve uygulamalarda bulunmak, projeler üretmek, toplumda yaşlıların saygınlığını ve yaşam kalitesini arttırmak derneğin temel amacıdır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi farklı disiplinlerin, kamu, yerel yönetimler ve özel girişimcilerin ortak çabalarının ürünü olacaktır.

        Birinci ve ikinci kongrelerde çok sayıda bildirili başvuru olmuş, ancak zaman sınırlaması nedeniyle az sayıda araştırmaya dayalı orijinal bildirilere yer verilmişti. Bu kongrede kapsam daha geniş tutularak daha fazla bildirinin sunulması ve poster şeklinde asılması sağlanacaktır.

Anasayfa |Genel | Amaç | Ana Konular | Takvim | Program | Metin Yazım Kuralları | Konaklama | |Fotograflar | İletişim