III. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ

16-19 KASIM 2005

İZMİR

Anasayfa | Genel | Amaç | Ana Konular | Takvim | Program | Metin Yazım Kuralları | Konaklama | | Fotograflar | İletişim

 

KONGRE TAKVİMİ

 

        08 Nisan 2005 : Bildiri özetlerinin kabul/ret duyuru tarihidir. İzleyen günlerde, kabul edilen bildiri özeti sahiplerinden ya Kongre’de sunulmak üzere                                     tam metin, ya da kongre sırasında sergilenecek ve sunulacak poster hazırlaması istenecektir.

        13 Mayıs 2005 : Bilgi Formlarının son gönderme tarihidir.

        13 Mayıs 2005 :  Katılım ücreti dekontlarının son gönderim tarihidir (YASAD üyeleri 75 milyon TL.; -Diğer katılımcılar 100 milyon TL’dir. Bu ücrete                                      kongre ikramları ve kitap dahildir. Katılım ücretlerinin, Türkiye Halk Bankası Bucaİzmir Şubesi 01014908 No’lu Şenel                                      ERGİN hesabına yatırılarak, banka dekontunun bilgi formları ile birlikte 0 232 453 29 86 numaralı faksa gönderilmesi                                     gerekmektedir).

        09 Eylül 2005 : Tam metinlerin ve posterlerin son gönderme tarihidir.

 

Anasayfa |Genel | Amaç | Ana Konular | Takvim | Program | Metin Yazım Kuralları | Konaklama | |Fotograflar | İletişim