III. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ

16-19 KASIM 2005

İZMİR

Anasayfa | Genel | Amaç | Ana Konular | Takvim | Program | Metin Yazım Kuralları | Konaklama | | Fotograflar | İletişim

 

     KONGRE ANA KONULARI

       - Yaşlılık ve Durum Analizi

       - Yaşlılık ve Dil

       - Yaşlılık ve Örgütlenme

       - Yaşlılık ve Fiziksel Planlama

       - Yaşlılık ve Ütopya

 

            Derneğimizin başarıyla gerçekleştirmiş olduğu ilk iki Kongre’de ele alınan konular, ağırlıklı olarak beslenme ve bakım üzerine odaklanıyordu. Sosyal, Ergonomi ve Tekstil bağlamında yapılan çalışmalar da bu ana konuları desteklemekteydi. Ancak Dernek olarak bu yaklaşım biçimimizi sürdürmemiz, Derneğimizin yaşlı ve yaşlılık konularını ele alışını sürekli “sorun” bağlamında tutacak ve bu da amaçlanmayan yanlış değerlendirmelere yol açacaktı. Yaşlılık, söyleye geldiğimiz gibi, insan yaşamının bir evresidir ve insan yaşamının zaman ve mekâna yansıyan her boyutuna olduğu gibi eklemlenmesi, yansıtılması gerekir. Buradan hareketle, özel olarak ele alınmaları da gerekmez. Örneğin bakım ve beslenme, sosyal durum, ergonomi ve nihayet giyim her yaş dönemi için ayrıcalıklı olarak ele alınacak konulardır ve bunları bir yaş dönemi için özellikle görünür hale getirmek, dolaylı yoldan bu yaş döneminin “sorun” olduğunu da kabul etmek anlamına gelebilir. Sözü edilen konular “şimdi” sorun olabilirler ama, sorun olmalarının asıl nedeni, bu sorunları yaratacak başka yanlışların yapılmış olmasıdır. Dernek olarak özetle, hem güncel sorunları ilk iki Kongre’de yeterince ayrıntılı olarak ele almış, yani acil sorunlara acil çözümler getirilmesi amacıyla çalışmış olmakla bizlerden bekleneni/sorumluluğumuzu yerine getirmenin rahatlığını yaşamak hem de sorun yaratan alanlara eğilerek ileriye dönük olarak bazı yerleşik ve yanlış düşünme ve eyleme tarzlarını dönüştürücü/değiştirici çözüm ve öneriler geliştirmek üzere, III. Kongre konularının ağırlığını ikinci belirtilen alanlara kaydırmanın doğru olacağını düşündük.

            Bu amaca hizmet etmek üzere, “dil”, “örgütlenme” “fiziksel planlama” ve “ütopya” ana başlıkları belirlenmiştir. “Durum Analizi” ana başlığı altında ise, yaşamın her alanında ve sözcüğün kapsadığı her konunun yaşlılık durumu ile ilişkilendirilerek ortaya konulması beklenmektedir. Böylece, ilk iki Kongre kapsamında ayrıntılı olarak ele alınmış konuların da güncel sürekliliği sağlanmış olacaktır. “Dil”, bilindiği gibi duygu ve düşüncelerin dışlaştırılması/objektivasyonu olduğuna göre, toplumsallaştırma süreci üzerinden de bilinç oluşturucu olarak işlevseldir. Bu bağlamda, “yaşlılık durumu”nun anlaşıldığı haliyle dil üzerinden yeniden üretiminin ne ve nasıl olduğunun bilinmesi ve nasıl yönlendirilebileceği üzerine bilgi üretmek, yapılmış çalışmaların bilgisini edinmek hepimize yeni ufuklar açacaktır. “Örgütlenme” yaşlılık bağlamında üzerinde tartışılan bir konudur. Örneğin emeklilerin sendikalaşma çabaları, Parti, vakıf, dernek çatısı altında çeşitli örgütleşme modelleri, yerel ve merkezi yönetim kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve benzerleri bu ana başlık altında beklenen konulardır. “Ütopya” konusunun, ileriye dönük vizyon oluşturma potansiyeli açısından, Kongrenin en heyecan verici oturumlarını oluşturacağı beklenmektedir. Bu bağlamda alternatif ideolojilerin yaşlılık durumu açısından irdelenmeleri, “doğa” ve “insan” kavramlarıyla ilişkileri, bizzat yaşlıların “yaşlılık durumu üzerine kurdukları ütopyalar”, bu günkü varlık bilincimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayacaktır.

 

Anasayfa |Genel | Amaç | Ana Konular | Takvim | Program | Metin Yazım Kuralları | Konaklama | |Fotograflar | İletişim