III. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ

16-19 KASIM 2005

İZMİR

Anasayfa | Genel | Amaç | Ana Konular | Takvim | Program | Metin Yazım Kuralları | Konaklama | | Fotograflar | İletişim

 

BİLDİRİ HAZIRLAMA VE SUNUM KOŞULLARI

  • Sayfa düzeni, soldan 3 cm., sağ, alt ve üstten 2,5 cm. boşluk bırakılarak oluşturulacaktır. Bildiride kullanılacak her türlü grafik, şekil ve çizelgeler de aynı boyut içinde yer almalıdır. Şekil ve grafikler aydıngere çizilmiş ya da koyu çıktı alınmış şekilde orjinal olmalıdır.
  • Tebliğ başlığı (14 punto) ve yazar isimleri (11 punto) koyu yazılmalı ve bildiriyi sunacak katılımcının isminin altı çizilmelidir. Hemen altında yazarların kurumları açıklanmalıdır.
  • Bildiriler Times New Roman karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalı, Microsoft Word 97 ya da 2000 versiyonunda kaydedilmelidir.
  • Tebliğ; özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, bulgular, sonuç ve yararlanılan kaynaklar bölümlerinden oluşmalı; özet ve abstract ilk sayfada yer almalıdır. Ara başlıklar 12 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
  • Bildiri tam metni biri orijinal, diğeri fotokopi olmak üzere iki nüsha halinde ve 1 CD ile birlikte posta yoluyla gönderilmelidir. Faksla gönderilen bildiri metinleri kabul edilmeyecektir.
  • Sayfa numaraları metnin arkasına kurşun kalemle konulmalıdır.
  • Metin içinde kaynaklar soyadı ve tarih sırasına göre (Baran 2000/Koppa vd. 1989) verilmelidir. Yararlanılan kaynaklar bölümünde ise alfabetik sıra izlenmelidir.

Yararlanılan Kaynaklar

Kitaplar

Lawton, M.P. (1975). Planning and Managing Housing for the Elderly.John Wiley and Sons, Inc., New York.

Dergiler

Kalınkara, V. ve Salman, M. (2001). Farklı alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşlılığa yönelik tutumları. Yaşlı Sorunlarını Araştırma Dergisi. 1(2): 76-91.

şeklinde gösterilmelidir.

Bildiri Hazırlama Formu

YEREL YÖNETİMLERDE DESTEK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: Tahsin Yazıcı Mahallesi

Ar.Gör. Burcu SILAYDIN 1 , Güven GÜNGÖRMÜŞ 2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İZMİR

2 İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, İZMİR

 

Özet

.................................................................................................. . (İtalik, 10 punto)

Abstract

.............................................................................................. ..... (İtalik, 10 punto)

Giriş

..................................................................................................................................

Materyal ve Yöntem

..................................................................................................................................

Bulgular

..................................................................................................................................

Sonuç

..................................................................................................................................

Yararlanılan Kaynaklar

..................................................................................................................................

* Toplam 10 sayfa

 

Anasayfa |Genel | Amaç | Ana Konular | Takvim | Program | Metin Yazım Kuralları | Konaklama | |Fotograflar | İletişim