Cilt: 20, Sayı 59 -Mayıs 2018

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

BAŞ EDİTÖRDEN

YAYIN KURULU

İÇİNDEKİLER

BETONARME YAPILARDA BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARIN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞA ETKİSİ
EFFECT OF BUCKLING RESTRAINED STEEL BRACES ON NONLINEAR BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205924
Bilge DORAN, Erkan ŞENOL, İsmail KÖSE

SURFACE POTENTIAL CORRELATIONS WITH IRREGULAR PLASTIC DEFORMATION
YÜZEY POTANSİYELİNİN DÜZENSİZ PLASTİK DEFORMASYON İLE KORELASYONU
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205925
Ahmet YILMAZ

KARA HAVUÇUN KURUTULMASINDA ÖN İŞLEMLERİN ETKİSİ
IMPACT OF PRE-TREATMENTS ON DRYING OF BLACK CARROT
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205926
İbrahim DOYMAZ

BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN MAGNEZYUM-KALSİYUM (MG-0.8CA) ALAŞIMININ DALMA ELEKTRO EROZYON İLE İŞLENMESİ
DIE-SINKING ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING OF MAGNESİUM-CALCİUM (MG-0.8CA) ALLOY FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205927
Yakup YILDIZ

SODYUM BORATLARDAN POTASYUM BORAT SENTEZİ: REAKSİYON KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU
POTASSIUM BORATE SYNTHESIS FROM SODIUM BORATES: OPTIMIZATION OF REACTION CONDITIONS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205928
Emek MÖRÖYDOR DERUN

REGRESSION ANALYSIS AND NEURAL NETWORK FITTING OF ROCK MASS CLASSIFICATION SYSTEMS
KAYA SINIFLAMA SİSTEMLERİNİN REGRESYON VE SİNİR AĞLARI TEKNİĞİ İLE İLIŞKİLENDİRİLMESİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205929
İbrahim Ferid ÖGE

ELECTROLESS CU PLATING ON ABS PLASTIC BY USING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CHEMICALS
ÇEVRE DOSTU KİMYASALLAR KULLANILARAK ABS PLASTİK ÜZERİNE AKIMSIZ BAKIR KAPLANMASI
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205930
Canan URAZ, Şenay MACİT

HLA PROTEİNLERİNİN GNM METODU İLE DİNAMİK KARAKTERİZASYONU
DYNAMIC CHARACTERIZATION OF HLA MOLECULES BY GNM
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205931
Onur SERÇİNOĞLU, Pemra ÖZBEK

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE TİTREŞİM YER DEĞİŞTİRMELERİNİN ÖLÇÜMÜ VE MODAL PARAMETRE TAYİNİ
COMPUTER VISION BASED VIBRATIONAL DISPLACEMENT MEASUREMENT AND MODAL IDENTIFICATION
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205932
Yıldırım Serhat Erdoğan

İZMİR KÖRFEZİ İÇİN RÜZGAR POTANSİYELİ BELİRLEME ÖN ÇALIŞMASI: 3 BOYUTLU HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ANALİZLERİ İLE RÜZGAR VERİSİNİN DÜZELTİLMESİ İÇİN YEREL FERİBOTLAR ÜZERİNDEKİ AKIŞ BOZUNUMLARININ ÖLÇÜLMESİ
A PRELIMINARY OFFSHORE WIND ENERGY POTENTIAL STUDY FOR IZMIR BAY: QUANTIFYING THE AIRFLOW DISTORTION ON LOCAL FERRYBOATS FOR ADJUSTMENT OF WIND DATA BY 3D CFD ANALYSIS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205933
Şahin GÜNGÖR, Ziya Haktan KARADENİZ

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARINDA ALICI-VERİCİLERİN ORANSAL-İNTEGRAL DENETLEYİCİLER İLE GÖREV DÖNGÜSÜ
DUTY CYCLING OF TRANSCEIVERS IN WIRELESS SENSOR NETWORKS USING PROPORTIONALINTEGRAL CONTROLLERS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205934
Kasım Sinan YILDIRIM

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON DAVRANIŞININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE BENZETİMİ
SIMULATING THE BEHAVIOUR OF SELF COMPACTING CONCRETE WITH COMPUTITIONAL FLUID DYNAMICS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205935
Cenk KARAKURT, Ahmet Ozan ÇELİK, Volkan KİRİÇÇİ, Ethem ÖZYAŞAR, Cem YILMAZER

ELECTROCHEMICAL VANILLIN DETERMINATION ON GOLD NANOPARTICLES MODIFIED MULTIWALLED CARBON NANOTUBE ELECTRODE
ALTIN NANOPARÇACIK MODİFİYE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP ELEKTROTLARDA VANİLİN TAYİNİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205936
Çağrı Ceylan KOÇAK, Şükriye KARABİBEROĞLU

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEN ST37/ST52 LEVHALARIN MİKROYAPI KARAKTERİZASYONU VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ
MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION AND MECHANICAL PROPERTIES OF ST37/ST52 PLATES JOINED BY FRICTION STIR WELDING
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205937
Güven İPEKOĞLU, Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU, Semih M.AKTARER, D. Murat SEKBAN, Gürel ÇAM

AĞIR TAŞITLAR İÇİN ÇOK KATLI KONVANSİYONEL YAPRAK YAY YERİNE TEK KATLI PARABOLİK YAPRAK YAY TASARIMI VE ANALİZİ
DESIGN AND ANALYSIS OF MONO-LEAF SPRING INSTEAD OF MULTI-LEAVES CONVENTIONAL LEAF SPRING FOR HEAVY VEHICLES
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205938
Onur KELEBEK, Nusret Sefa KURALAY, Mustafa Umut KARAOĞLAN

ANALYTICAL DYNAMIC ANALYSIS OF A KINESTHETIC HAPTIC DEVICE
BİR KİNESTETİK HAPTİK CİHAZIN DİNAMİK ANALİZİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205939
Mehmet İsmet Can DEDE, Omar W. MAAROOF, Marco CECCARELLI

MONTE-CARLO SİMÜLASYONSUZ-UÇ DEĞER MODELLEME İLE KOMPOZİT BİR PLAKANIN BELİRSİZ TİTREŞİM SINIRLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF UNCERTAIN VIBRATION BOUNDS OF A COMPOSITE PLATE VIA AN EXTREME VALUE MODEL-WITHOUT MONTE CARLO SIMULATION
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205940
Murat KARA, Abdullah SEÇGİN

DETERMINATION OF THE SHEAR STRENGTH PARAMETERS OF FLOW BAND STRUCTURES IN ANDESITES UNDER STATIC AND DYNAMIC CONDITIONS
ANDEZİTLERDEKİ AKMA BANTLARININ MAKASLAMA DAYANIM PARAMETRELERİNİN STATİK VE DİNAMİK KOŞULLAR ALTINDA BELİRLENMESİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205941
Ahmet Turan ARSLAN, Bayram KAHRAMAN

MANYETOREOLOJİK SIVI İLE EL REHABİLİTASYON CİHAZİ TASARIMI VE ÜRETİMİ
DEVELOPMENT OF A MAGNETORHEOLOGICAL GLOVE DESIGNED FOR HAND REHABILITATION
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205942
Aysun BALTACI, Hasan Aykut AYDIN, Özgen TONAY, Barış Oğuz GÜRSES, Sercan SABANCI, Mustafa ERTEKİN, Seçkin ERDEN

DİŞÇİ DELGİSİ GÜRÜLTÜSÜ İÇİN AKTİF GÜRÜLTÜ DENETLEYİCİ TASARIMI VE UYGULAMASI
ACTIVE NOISE CONTROLLER DESIGN AND IMPLEMENTATION FOR DENTAL DRILL NOISE
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205943
Hakan KAHRAMAN, Hatice DOĞAN

DOKUMA KUMAŞLARDA ULTRASONİK DİKİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION ON ULTRASONIC SEAMING IN WOVEN FABRICS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205944
Ayşe ŞEVKAN MACİT, Bahar TİBER

BEYTİTEPE KİREÇTAŞI’NIN (BORNOVA FLİŞ ZONU) GÖKDERE ALANINDA (İZMİR, BATI TÜRKİYE) PLANKTONİK FORAMİNİFER BIYOSTRATİGRAFİSİ VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ
PLANKTONIC FORAMINIFERAL BIOSTRATIGRAPHY AND MICROFACIES CHARACTERISTICS OF THE BEYTITEPE LIMESTONE (BORNOVA FLYSCH ZONE) IN THE GÖKDERE AREA (İZMİR, WESTERN TURKEY)
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205945
Bilal SARI

CRITICAL BUCKLING LOAD ANALYSIS OF LAYERED FUNCTIONALLY GRADED SHELL STRUCTURES
TABAKALI FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ KABUK YAPILARIN KRİTİK BURKULMA YÜKÜ ANALİZİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205946
Savas EVRAN

KANSER ALT-TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İÇİN RNA-SEKANSLAMA VE RPPA VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF RNA-SEQUENCING AND RPPA DATA FOR CLASSIFICATION OF CANCER SUBTYPES
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205947
Zerrin IŞIK

BOYALI SULARIN ÇİTOSAN KOAGÜLASYONU İLE ARITIMINDA BOX-WILSON İSTATİSTİKSEL TASARIM YÖNTEMİNİN KULLANILMASI
THE USE OF BOX-WILSON STATISTICAL DESIGN METHOD IN THE TREATMENT OF DYEING WASTEWATERS WITH CHITOSAN COAGULATION
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205948
Ezgi OKTAV AKDEMİR

SOĞUK METAL TRANSFER (CMT) VE DARBELİ SOĞUK METAL TRANSFER (DARBELİ CMT) KAYNAK İŞLEMLERİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ AA5754 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
COMPARATIVE EXAMINATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AA5754 ALUMINUM ALLOY JOINED WITH COLD METAL TRANSFER (CMT) AND PULSED COLD METAL TRANSFER (PULSED CMT) WELDING PROCESSES
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205949
Fatih KAHRAMAN, Gökçe Mehmet GENÇER, Coşkun YOLCU, Ayça Demirer KAHRAMAN, Mehmet Ege DİLBAZ

MINERALOGICAL AND PETROGRAPHIC STUDY OF ZEOLITIC TUFFS FROM YENİCESARAYCIK (DEMİRCİ, MANİSA), TURKEY
YENİCE-SARAYCIK (DEMİRCİ, MANİSA) CİVARINDAKİ ZEOLİTİK TÜFLERİNİN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK İNCELENMESİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205950
Hülya KAÇMAZ

DETERMINATION OF TETRACYCLINE RESIDUES AFTER IONIC LIQUID ASSISTED DISPERSIVE LIQUID LIQUID MICROEXTRACTION IN DAIRY FOODS
GIDALARDAKİ TETRASİKLİN KALINTILARININ İYONİK SIVI DESTEKLİ DİSPERSİF SIVI SIVI MİKROEKSTRAKSİYONU SONRASI HPLC İLE TAYİNİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205951
Mine ANTEP, Melis KAYNAKER, Melek MERDİVAN

YERSEL LAZER TARAYICI İLE YERALTI GALERİSİNDE MEYDANA GELEN DEFORMASYONLARIN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF DEFORMATIONS OCCURED IN UNDERGROUND DRIFT BY TERRESTRIAL LASER SCANNER
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205952
Mehmet Volkan ÖZDOĞAN, Ahmet Hamdi DELİORMANLI

KİREÇTAŞI VE KUMTAŞI REZERVUARLARINA SONDAJI GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTA DOĞU KUYULARINDA TAKIM SIKIŞMALARI
STUCK PIPE INCIDENTS IN MIDDLE EAST WELLS DRILLED TO LIMESTONE AND SANDSTONE RESERVOIRS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205953
Tuna EREN

INFLUENCE OF BATH COMPOSITION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF NICKEL COATINGS PRODUCED BY ELECTRODEPOSITION TECHNIQUE
BANYO KOMPOZİSYONUNUN ELEKTROÇÖKTÜRME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN NİKEL KAPLAMALARIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205954
Işıl BİRLİK, N. Funda AK AZEM

MFI TİPİ ZEOLİT MEMBRANLARIN YÜKSEK SICAKLIKTA GERİ DÖNGÜLÜ AKIŞ SİSTEMİNDE SENTEZİ
SYNTHESIS OF MFI MEMBRANES THROUGH RECIRCULATED FLOW AT ELEVATED TEMPERATURES
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2018205955
Berna TOPUZ, Aylin Önder SAKA, Halil Kalıpçılar

ARKA KAPAK